آیا غسل جبیره به جای غسل جنابت قابل انجام است؟

آیا غسل جبیره به جای غسل جنابت قابل انجام است؟

غسل جبیره به جای غسل جنابت از نظر بسیاری از مراجع تقلید قابل انجام بوده و شخصی که بر اثر شکستگی، زخم و … مجبور به بانداژ ناحیه ای از بدن گردیده است می تواند در زمان واجب شدن غسل، نیت نموده و غسل جبیره را انجام دهد. جبیره چیزی است که روی قسمتی از بدن را بنا به هر دلیلی پوشانده و مانع رسیدن آب به آن ناحیه گردد. وضو یا غسلی که با وجود جبیره صورت گیرد را غسل جبیره می نامند. ولیکن غسل جبیره نیز دارای شرایط و وضعیت خاصی صورت می پذیرد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. اهمیتت این موضوع تیم آلامتو را بر آن داشت تا در این مطلب به بررسی سوال آیا غسل جبیره به جای غسل جنابت قابل انجام است؟ پرداخته و پاسخ آن را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم نماید. با ما همراه باشید.

غسل جبیره چیست؟

غسل جبیره غسلی است که به جای شستن ناحیه پوشیده شده از جبیره روی آن را دست خیس کشیده یا به اصطلاح مسح کشیده می شود. غسل جبیره مثل وضوی جبیره بوده ولیکن بنا بر احتیاط بایستی غسل جبیره به صورت ترتیبی انجام شود. در صورتی که شخص مجبور به انجام غسل با جبیره گردد بایستی قسمت هایی از بدن که پوشیده نیست را مانند غسل های عادی شست و شو داده و قسمتی را که با جبیره پوشیده شده است را دست تر بکشد چنانچه بدن زخم بوده و آب برای آن مضر باشد و یا سطح زخم نجس باشد بایستی اطراف آن به نیت غسل جبیره شسته شود. لازم به ذکر است که کلیه اعمالی که با غسل عادی انجام می شود با غسل جبیره نیز قابل انجام است. به این ترتیب غسل جبیره به جای غسل جنابت قابل انجام خواهد بود.

همچنین بخوانید: برای غسل جنابت در ماه رمضان تا کی وقت داریم؟

احکام غسل جبیره

سوال: بیمارانى که زخم آنان باز است مانند زخمهاى شکمى که مرتباً ترشح به خارج مى کند چگونه غسل کنند و نماز بخوانند؟

پاسخ: اگر آب براى آنان ضرر ندارد حکم سالم را دارند و باید بطور معمول غسل کنند و اگر ضرر دارد باید اطراف زخم ها را به قصد غسل بشویند و چنانچه کشیدن دست تر بر زخم ها ضرر ندارد احتیاط آن است که دست تر بر آنها بکشند و بعد پارچه پاکى روى آنها بگذارند و دست تر روى پارچه هم بکشند و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمى شود آب کشید. باید اطراف زخم ها را بطور معمول و به ترتیب اول سر و گردن بعد طرف راست و بعد طرف چپ را بشویند و بنابر احتیاط تیمم بدل از غسل هم بکنند.

سؤال: اگر بیمار به جهت خوف از ضرر غسل جبیره اى انجام دهد و پس از نماز معلوم شود خوف او بى مورد بوده تکلیف او چیست؟

پاسخ: اعاده لازم نیست ولى اگر اعاده کند بهتر است.

سوال: مدت طولانی است كه قسمتی از پایم را گچ گرفته‌ام (از سر انگشتان تا نیمی از ساق پا) در این مدت با همسرم رابطه داشته ام و لازم است غسل جنابت انجام دهم. چگونه پاك شوم؟ در صورتی كه در این زمان (زمانی كه این قسمت در گچ است) حیض شوم تكلیف چیست؟

پاسخ: وظیفه شما برای نماز، وضو و غسل جبیره ای می باشد، این که اگر گچ در قسمت چپ شما باشد، همان قسمت را به صورت جبیره انجام می دهید . اگر در سمت راست باشد، بعد از شستن سر و گردن و طرف راست، آن قسمت را به صورت جبیره انجام می دهید و بعد سمت چپ را غسل می دهید. جبیره به این صورت است که اگر گچ پاک است، دست تر روی خود گچ و اگر نجس است، به جای شستن پا روی پارچه ای که روی گچ قرار گرفته، مسح نمایید، یعنی به جای مسح پا در وضو روی پارچه را مسح نمایید و به جای شستن پا در غسل روی پارچه را مسح نمایید. اگر این کار برای شما در غسل مقدور نیست، یا آب برای شما ضرر دارد به جای غسل جنابت تیمم بدل از غسل جنابت و به جای غسل حیض تیمم بدل از غسل حیض نمایید، بعد از رفع شدن مانع غسل جنابت و حیض را به جا آورید.

سوال: نیت غسل برای کسی که ناخن کاشته است چیست؟

پاسخ: در صورت کاشتن ناخن فرقی بین وضو و غسل عادی و وضو و غسل جبیره ای نیست مگر در نیت.

آیا غسل جبیره به جای غسل جنابت قابل انجام است؟


نظر خود را بیان کنید