مجله آلامتو

تعبیر خواب کوچه

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن کوچه در خواب چیست؟

تعبیر کوچه
اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم با سؤالی رو به رو می شویم که فکر ما را به خود مشغول می دارد.
اگر در خواب خود را در کوچه ای دراز و تنگ ببینیم در راه رسیدن به هدف باز می مانیم.
اگر ببینیم کوچه ای است که خانه های خوب در اطراف آن هست یا مردمی خوب آن جا زندگی می کنند خوب است زیرا خواب ما می گوید با مردی نیکنام برخورد می کنیم و اگر خانه ها خراب و ویرانه بود یا مردمی بد در آن جا بودند تعبیر خلاف آن است. اگر کوچه ناهموار بود راه آینده ما دشوار خواهد بود و اگر هموار بود به سرعت پیشرفت می کنیم.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید