با ایروبیک حافظه‌تان را تقویت کنید

راهکاری مفرح برای تقویت مغز؛

ایروبیک aerobics

تحقیقی جدید اهمیت فعالیت بدنی و تمرینات ایروبیک برای سلامت عملکرد مغز را مورد تاکید قرار داده است. بدون توجه به جنسیت، جوانانی که از تمرینات سالم هوازی را انجام می‌دهند، حجم قشردرون‌بینی‌شان بیشتر است، قشر درون بینی، ناحیه‌ای از مغز است که مسئول حافظه می‌باشد. اما ثابت نشده که تمرینات ایروبیک تاثیری روی حجم هیپوکامپ دارد، هیپوکامپ هم ناحیه‌ای دیگر از مغز است که مسئول حافظه می‌باشد. پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون دریافتند هرچند تمرینات ایروبیک ارتباط مستقیمی با عملکرد حافظه ادراکی ندارند اما شرکت‌کنندگانی که قشردرون بینی‌شان بزرگ‌تر بود، عملکرد بهتری هم در امور مربوط به حافظه ادراکی داشتند.

قشر درون بینی مغز ناحیه‌ای است که گفته می‌شود در بیماری آلزایمر، سریعا آسیب می‌بیند، در این بیماری اساس حافظه آسیب دیده و ضعیف می‌شود. تا کنون مطالعات پیشین درمورد ورزش و مغز، روی قشر درون بینی، علی رغم نقش مهمی که در یادگیری و حافظه دارد، متمرکز نبوده‌اند. نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهند تمرینات ایروبیک تاثیر مثبتی روی سیستم حافظه موقتی در جوانان دارد(که شامل قشر درون بینی می‌شود). یعنی اگر تمرینات ورزشی براساس افزایش سلامت سیستم هوازی باشند، تاثیرات مثبتی بر مغز جوانان می‌گذارند.

محققان این نکته را بیان کردند که برخلاف پژوهش‌های قبلی که روی افراد مسن‌تر انجام شده بود، در این نمونه از جوانان، ارتباطی میان سلامت هوازی و حجم هیپوکامپ مشاهده نگردید. به گفته این محققان، این پژوهش می‌تواند بخشی از مطالعات پیشین را پشتیبانی نماید که نشان می‌داد تمرینات ایروبیک در اشخاص مسن‌تر که درمعرض زوال عقل هستند، می‌تواند ضعف ادراک را به تاخیر بیاندازد و این ایده را ارائه می‌دهد که ورزش برای سلامت عقل جوانان هم مفید است. با توجه به این‌که امروزه چاقی منجر به کمبود و نقایصی در زمینه ادراک و شناخت در جوانان و افراد میانسال شده، و عدم تحرک بدنی در جوانان روبه افزایش است، این اکتشافات از اهمیت خاصی برخوردارند.


نظر خود را بیان کنید