مجله آلامتو

با تبریک روز نوجوان و دانش آموز خدمت تمام نوجوانان و دانش آموزان عزیز ایران زمین ، مجموعه ایی از اس ام اس های تبریک روز نوجوان و دانش آموز را برایتان گردآوری نموده ایم.

 

امروز، روز توست، روزي که ابر و باد و مه و خورشيد و فلک دست در دست هم، جشن رشد را به زمين تبريک مي گويند

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

تو به جمع گرم ساقه هاي سبز و نوجوان پيوسته اي و اين، سرآغاز شاد و شيرين جست وجوگري توست

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

امروز، هستي پير و کهن، احساس مي کند که به مرز بلوغ خويش دوباره نزديک مي شود؛ هم آهنگ با تو!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

چه دلهره هاي دلکش و اضطراب هاي غريبي است اين ترانه رويش و اين عطش بي امان دانستن!
قدر سرگيجه هايت را قدر پرسش هايت را خوب بدان!
بگذار آسان و بي کاستي، شعله هاي کوچک انديشه و احساس در تو شکوفا شود!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

اين ترديدها، نشانه هاي خوبي است که تو را به ساحل امن آرامش مي رساند؛ اگر سرکوبشان نکني و بهانه بي حالي و بي تحرکي نسازيشان، بلکه قدرشان را بداني و از آنها پلي بسازي به سوي بزرگ ترهايي که حالا از مزرعه تجربه و علمشان، خوشه هاي کمال مي چينند.

 

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

قدر لحظه هاي تو را چه کسي مي داند، جز تو که در جست وجوي نردباني محکم، گستره زمين را کوچک مي بيني و پروازي بلند، حتي بي بال و پر را در سر داري؟!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

آرزوهاي دور و دراز توست که به تکه تکه اين دنياي بزرگ، اميد و جنبش مي بخشد؛ پس تنفس کن هواي زندگي و شور و سازندگي را.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

تو، يک الگوي زيبا هم داري؛ نوجواني که مثل تو بود و دلي داشت که از حسرت پرواز به ارتفاع ها، بي تاب شده بود. وقتي فهميد که با نيروي بي نهايت و زلالش مي تواند عزت ايران و ايراني را که به تاراج مي رفت، به اندازه ساقه دوازده ساله اش بازگرداند، ديگر درنگ و ترديد نکرد. تن خود را به نارنجک هاي خشمگين و آتشين سپرد و تانک هاي زوزه کش را ذليل، به هوا پرتاب کرد، اما با تقديم جانش، شرف يک ملت را ضمانت کرد. پس آن گاه بود که خميني بزرگ او را رهبر خواند.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

امروز، روز حسين فهميده و همه هم سن و سال هاي جسور و با شهامت اوست که قدر نوجواني خود را مي دانند و هر سال، مثل امروز با همه خوبي ها، تلاش ها، مردانگي ها و تازگي ها، دست دوستي مي دهند.
نوجوان سبز! روزت مبارک!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

حکايت ديگري از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوي.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

در مقطعي ديگر، جلوه مقدماتي عشق را مي بيني و به سرسبزي ها آراسته مي شوي.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

بهاري نو خوش دميده است که تو را از نَفَس هاي خويش بروياند.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

قرار است پا به نهالستان آوازهاي ماه بگذاري.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

وقتِ آن رسيده است که خود را با آسماني ترين روزها بسنجي و با توانستن برابر بداني.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

چيزي کم نداري در راه رسيدن به خواسته هاي درست. کنجکاوي، در بساط نوجواني ات يافت مي شود؛ به شرطي که به موقع و به جا از آن بهره بگيري.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

خنده هاي تو، در ذهن اين دوران، سپرده مي شود تا سال ها بعد، به بازخواني خوش خاطرات بنشيني.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

بيا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادي ببر. روي پاي خود بايست و نشاط آورترين ناحيه روزگار را تماشا کن.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

بيا و به اشياي پيرامون خود رنگ معنويت بزن.
کارهايت را مطابق ثانيه هاي زلال آب ها تنظيم کن.
بوي بهشت را روي خلوت دل بگستران.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

سفرهايي از اين سال تا تولد لطيف باران، براي تو ترسيم شده است. خنده هاي گلبرگ هاي نو، چقدر شبيه سجاده کوچک توأند که وقت نماز، همه جا را معطر مي کند! بلوغ تو آغازگر مسير پر از مهر بندگي است.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

همراه با قرآن از قصه هاي روشن مهتاب، جرعه جرعه بنوش.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

بلوغ تو چقدر به جوانه هاي درخت مي ماند که رو به پنجره مي شکفند!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

آري او با اقدام شجاعانه خود در روزهاي آغاز جنگ تحميلي ، جهانيان را به حيرت واداشت و راه رسيدن و عشق به معبود را براي رزمندگان هموار کرد .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او خوب فهميد که چگونه مي توان به وصال يار رسيد . و چه زيبا و چه زود اين وصال برايش محقق گشت .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او درس پرواز را به همه آموخت . پرواز تا اوج قله هاي رفيع کمال و سعادت را .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پيوستن را.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

فهميده خود فهميد و به همه جهانيان فهماند که چگونه مي توان در سن 13 سالگي ره صد ساله را طي کرد و نشان و مدال رهبريت را دريافت کرد .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

فهميده به ما فهماند درس پيروي و لبيک به فرامين ولايت را.و چه زيبا لبيک گفت به نداي هل من ناصرا ينصرني حسين زمان .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

فهميده به ما فهماند درس دفاع و پاسداري از ارزشهاي اسلامي را.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسيدن را به ما آموخت .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او چه زيبا تصويرحقيقي رهايي از کالبد جسم خاکي و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمايش گذاشت .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او به ما فهماند که چگونه مي توان غل و زنجيرهاي اسارت شيطاني را گسست و به يگانه معبود هستي پيوست .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او به همه فهماند که چگونه مي توان تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقديم کرد .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او به همه فهماند که چگونه مي توان از قعر نيستي به اوج هستي رسيد .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

ايام نوجواني غافل مشو ز فرصت کاين آب برنگردد ديگر به جويباران
صائب تبريزي

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

ما اگر پيرانه سرْ در بندگي افتاده ايم هم چو سروْ آزادگي درنوجواني يافتيم
خواجوي کرماني

 

 

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید