غذا خوردن در رستوران

کسانی که به دلیل موقعیت کاری دائما در سفر و ماموریت هستند، غذا خوردن و رستوران رفتن به صورت انفرادی را بسیار تجربه کرده اند. شاید برای  بسیاری این موضوع ناخوشایند بوده و از آن نفرت داشته باشند اما لحظه ای تصور کنید به همراه همسرتان برای یک سفر کاری به کرمان رفته و در اتاقتان در یکی از هتل های کرمان به تنهایی غذا می خورید در حالی که همسر شما در یک جلسه کاری با همکاران خود قرار دارد. این به مراتب بدتر خواهد بود. البته اگر خود به طور مرتب در حال سفر هستید احتمالا به این امر عادت کرده اید اما بد نیست تا از دیدگاهی دیگر به تنها غذا خوردن نگاه کنید و جنبه های مثبت و لذت بخش آن را دریابید :

هیچ کس اهمیت نمی دهد شما تنها غذا می خورید

آیا شما هم به محض اینکه به تنهایی پشت میز رستوران می نشینید احساس می کنید همه به شما نگاه می کنند؟ این احساس کاملا طبیعیست اما لحظه ای تفکر کنید. آیا وقتی برای شام یا ناهار با کسی بیرون می روید کل رستوران را بررسی می کنید تا نسبت به کسانی که در نزدیکتان به تنهایی غذا می خوردند ترحم کنید؟ طبیعتا نه. بنابراین دفعه بعد که به تنهایی مشغول صرف غذا در رستوران بودید یادتان باشد هیچکس به شما توجه نمی کند.

تنهایی، توجه بیشتری به غذا دارید

تنها غذا خوردن

امتیاز بعدی تنها غذا خوردن آن است که شما حواستان به هم صحبتتان پرت نشده و کاملا با دقت می توانید طعم غذا را بچشید. این موضوع مخصوصا زمانی که برای اولین بار یک غذای خاص را تست می کنید خیلی اهمیت پیدا می کند. تصور کنید یک ماموریت کاری به شهر اصفهان به شما پیشنهاد شده و اولین بار است که به این شهر سفر می کنید. قاعدتا رستوران های هتل های اصفهان به اندازه کافی شما را وسوسه نخواهد کرد تا بتوانید از بریانی خوردن در یکی از رستوران های معروف سطح شهر چشم پوشی کنید. پس چه بهتر که در لحظه خوردن بهترین بریانی در بهترین رستوران اصفهان تمام حواستان به لذت بردن از غذا باشد.

بهترین فرصت است تا اطرافیان را ببینید و بشنوید

احتمالا خیلی ها این موضوع را می پذیرند که استراق سمع یکی از جرم های بسیار لذت بخش در دنیاست مخصوصا وقتی تنهایی به رستوران رفته اید. چرا که در رستوران همه حواسشان به شدت مشغول به غذا و گفتگو با هم صحبت خود بوده و اصلا متوجه نمی شوند که کسی به حرف هایشان گوش می دهد. بنابراین وقتی تنها به رستوران می روید موفق به کشف های بزرگی در خصوص عقاید مختلف سیاسی و دیدگاه های تاریخی و هنری خواهید شد مخصوصا در مکالمات زوج هایی که اولین قرارهای آشنایی شان است. این کار همیشه جذابیت دارد.

به تنهایی، قطعا به اندازه غذا خوردن با یک دوست لذت نخواهید برد

خوردن یک فعالیت اجتماعی به شمار می رود و قطعا در بحثی نیست که تنها غذا خوردن به اندازه رستوران رفتن با دوست صمیمی، همسر یا خانواده تان لذت بخش نخواهد بود. اما قطعا بدترین اتفاق دنیا هم نیست.

سفارش دادن غذا با قیمت بالاتر در یکی از هتل های کیش و در حالی که رو تخت اتاق خود در هتل دراز کشیده و برنامه های تکراری تلویزیون را برای بار پنج نگاه می کنید و غذا می خورید به مراتب بدتر از تنهایی غذا خوردن در رستوران های زیبای این شهر و لذت بردن از موسیقی زنده و یا تماشای غروب خورشید در رستوران های ساحلی خواهد بود.