عکس نوشته های زیبا از اشعار حافظ به نقل از دریچه نو…


سایر صفحات محبوب مرتبط

فال حافظ

شعر عاشقانه حافظ

شعر عاشقانه شهریار


رنج ما را که توان بُرد به یک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی …

متن کامل شعر در: غزل شماره 480 حافظ

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,انصاف نباشد


در دلم بود که بی‌دوست نباشم هرگز
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود …

متن کامل شعر در: غزل شماره 207 حافظ

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,در دلم بود که بی‌دوست نباشم هرگز


زحمتی می‌کشم از مردم نادان که مپرس …

متن کامل شعر در: غزل شماره 271 حافظ

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,زحمتی می‌کشم از مردم نادان که مپرس …


از آن که با دل ما کردی پشیمان باش …

متن کامل شعر در: غزل شماره 273 حافظ

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,از آن که با دل ما کردی پشیمان باش …


میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش …

متن کامل شعر در: غزل شماره 257 حافظ

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا …

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است


هزار جهد بکردم که یار من باشی
مرادبخش دل بی‌قرار من باشی

متن کامل شعر: غزل حافظ شماره 346

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,هزار جهد بکردم که یار من باشی


فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم …

متن کامل شعر: غزل حافظ شماره 317

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم


صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

متن کامل شعر: غزل حافظ شماره 347

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم


ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز …

متن کامل شعر: غزل حافظ شماره 265

عکس نوشته شعر عاشقانه حافظ,ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان


نظر خود را بیان کنید