استخاره سوره یس آیه 71

جواب استخاره صفحه 445

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است اقدام نکنید که پشیمانی دارد.
  • نتیجه ازدواج: بد است دچار زحمتهای فراوانی خواهید شد ولی آنها باز هم از شما توقعاتی دارند که از توان شما خارج است پشیمانی دارد ترک کنید.
  • نتیجه معامله: سودی نخواهید کرد و از طرف دیگر باعث اختلاف و درگیری هم می شود ترک شود که پشیمانی دارد.
  • سوره: یس
  • آیه: 71

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره یس آیه 71

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ


ترجمه: آیا کافران ندیدند که بر آنها به دست (قدرت) خود از جمله آفریدگان چهارپایانی خلقت کردیم تا مالک آنها شوند؟


✦ استخاره با قرآن سوره یس