استخاره سوره یس آیه 13

جواب استخاره صفحه 441

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است زحمت زیادی می کشید و در آخر هم به نتیجه دلخواه نمی رسید ترک شود.
  • نتیجه ازدواج: بهیچ وجه مورد مناسبی نیست و هر روز دعوا وجود دارد ترک شود.
  • نتیجه معامله: زحمت زیادی می کشید مشکلات زیادی هم سر راهتان قرار می گیرد و در آخر هم متضرر می شوید.
  • سوره: یس
  • آیه: 13

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره یس آیه 13

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ


ترجمه: برای این مردم حال آن قریه (انطاکیه) را مَثَل زن که رسولان حق برای هدایت آنها آمدند.


✦ استخاره با قرآن سوره یس