استخاره سوره یس آیه 41

جواب استخاره صفحه 443

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است زحمت فراوان و در آخر هم جز پشیمانی حاصلی ندارد.
  • نتیجه ازدواج: بد است زندگی پر از دعوا و حرف و حدیثی خواهید داشت ترک کنید.
  • نتیجه معامله: ترک نمایید که جز پشیمانی حاصلی ندارد
  • سوره: یس
  • آیه: 41

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره یس آیه 41

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ


ترجمه: و برهان دیگر برای آنان آن که ما فرزندان آنان (یعنی بشر) را در کشتی پربار سوار گردانیدیم.


✦ استخاره با قرآن سوره یس