استخاره سوره کهف آیه ۸۴

جواب استخاره صفحه ۳۰۳

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: حتما انجام بده
  • نتیجه کلی: بسیار خوب است از نظر مالی و اعتبار بشما کمک می کند اقدام کنید.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است با توکل بخدا و توسل به ائمه ع اقدام کنید باعث آرامش روحی و زیادی روزی است.
  • نتیجه معامله: سود خوبی عایدتان خواهد شد صدقه را فراموش نکنید.
  • سوره: کهف
  • آیه: 84

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره کهف آیه ۸۴

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا


ترجمه: ما او را در زمین تمکن و قدرت بخشیدیم و از هر چیزی رشته‌ای به دست او دادیم.