استخاره سوره کهف آیه ۴۶

جواب استخاره صفحه ۲۹۹

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام بده
  • نتیجه کلی: خوب است با توکل بخدا انجام دهید انشاء… که موفق می شوید.
  • نتیجه ازدواج: خوب است امید است که فرزندان صالحی نصیبتان شود خدا را در هر حالی فراموش نکنید.
  • نتیجه معامله: خوب است انشاء… سود خوبی خواهید برد البته اگر مرتکب حرام نشوید.
  • سوره: کهف
  • آیه: 46

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره کهف آیه ۴۶

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا


ترجمه: مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست و اعمال صالح که (تا قیامت) باقی است نزد پروردگار از نظر ثواب بهتر و از نظر امیدمندی نیکوتر است.