استخاره سوره کهف آیه ۶۲

جواب استخاره صفحه ۳۰۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: حتما انجام بده
  • نتیجه کلی: بسیار خوب است انشاء… هم خیر دنیوی دارد و هم خیر اخروی- با توکل بخدا انجام دهید.
  • نتیجه ازدواج: انشاء…که مبارك است با توکل بخدا اقدام کنید.
  • نتیجه معامله: سود خوبی عایدتان می شود با توکل بخدا اقدام کنید.
  • سوره: کهف
  • آیه: 62

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره کهف آیه ۶۲

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا


ترجمه: پس چون که از آن مکان بگذشتند موسی به شاگردش گفت: چاشت ما را بیاور که ما در این سفر رنج بسیار دیدیم.