استخاره سوره توبه آیه 87

جواب استخاره صفحه 201

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است ترک آن به ثواب نزدیکتر است.
  • نتیجه ازدواج:    مورد زیاد مناسبی نیست زندگی دلپذیر و خوبی نخواهد بود.
  • نتیجه معامله:    انجام ندهید بهتر است .سود خوبی نخواهید برد در حالیکه زحمت زیادی خواهید کشید.
  • سوره:    توبه
  • آیه:    87

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره توبه آیه 87

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ


ترجمه: بدان راضی بودند که با زنان و کودکان و عجزه در خانه بنشینند (و به جهاد حاضر نشوند)، و دلهای آنها نقش کفر و ظلمت گرفته و دیگر هیچ درک حقایق نکنند.