استخاره سوره توبه آیه 62

جواب استخاره صفحه 197

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام نده
  • نتیجه کلی:    بد است موضوع آن چیزی نیست که شما می بینید حتما ترک کنید.
  • نتیجه ازدواج:    مناسب و در شان شما نیستند منصرف شوید.
  • نتیجه معامله:    در این معامله منفعتی وجود ندارد و ناخواسته مرتکب حرام هم خواهید شد انجام ندهید.
  • سوره:    توبه
  • آیه:    62

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره توبه آیه 62

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ


ترجمه: (منافقان) برای اغفال و خشنود کردن شما مؤمنان به نام خدا سوگند می‌خورند در صورتی که اگر ایمان داشتند سزاوارتر این بود که خدا و رسول را از خود خشنود کنند.