متن انگلیسی برای بیو

اگر به دنبال جذابترین متن انگلیسی برای بیو هستید تا فالوورهای زیادی را بدست آورید، این مطلب از آلامتو به شما کمک می‌کند.

متن انگلیسی برای بیو

بیوگرافی شما یکی از اولین چیزهایی است که افراد هنگام ورود به صفحه پروفایل اینستاگرام یا دیگر صفحات اجتماعی شما می بینند. این قسمتی است که اولین برداشت را نسبت به شما ایجاد می کند. اگر جالب توجه نباشد، فالوورهای بالقوه جدیدی را از دست خواهید داد، زیرا ممکن است صفحه شما را جالب ندانند. در این مقاله، بهترین متن انگلیسی برای بیو را به اشتراک می گذاریم که می توانید از آنها برای جذاب کردن صفحه استفاده کنید.

متن انگلیسی برای بیو عاشقانه

Dear Crush, please don’t crush my fragile little heart.

کراش عزیز، لطفا قلب کوچک شکننده مرا له نکن.

////////////

The moment I wake up, thoughts of you sweep my mind.

لحظه ای که از خواب بیدار می شوم، افکار تو ذهنم را فرا می گیرد.

////////////

I am vitamin ‘U’ deficient.

من کمبود ویتامین U دارم.

////////////

With just a smile, you’ve changed the course of my life.

فقط با یک لبخند، مسیر زندگی من را تغییر دادی.

////////////

Why can’t I stop missing you?

چرا نمی توانم دست از دستت بردارم؟

////////////

متن انگلیسی برای بیو با معنی

I am fire and ice. People fear my cold and crave my warmth.

من آتش و یخ هستم مردم از سرمای من می ترسند و به گرمی من میل دارند.

////////////

Don’t know what to do? You can start by hitting that follow button.

نمی دانید چه باید بکنید؟ می توانید با زدن دکمه دنبال کردن شروع کنید.

////////////

Turn that blue follow button to white.

آن دکمه فالو آبی را به سفید تبدیل کنید.

////////////

Follow me to get a behind the scenes look at my life

من را دنبال کنید تا نگاهی به پشت صحنه زندگی من بیندازید

////////////

همچنین بخوانید: متن عاشقانه کمیاب کوتاه و بلند، خاص و به انگلیسی برای بیو

متن انگلیسی برای بیو غمگین

متن انگلیسی برای بیو غمگین

Broken Hearted 💔

////////////

I Hate Love ❤

////////////

Sad Song Lover 🎶

////////////

No Trust Anyone ❤️❤️

////////////

One Day You Will Wait For Me But I Will Not Come 😔

یه روز تو منتظرم میمونی ولی من نمیام😔

////////////

متن انگلیسی برای بیو انگیزشی

Look in the mirror and see your competitor.

در آینه نگاه کنید و رقیب خود را ببینید.

////////////

Firstly, try to learn to make yourself happy.

ابتدا سعی کنید یاد بگیرید که خودتان را خوشحال کنید.

////////////

It wasn’t always easy but it’s worth it.

همیشه آسان نبود اما ارزشش را دارد.

////////////

I will success in life not immediately but definitely.

من در زندگی نه فوراً بلکه قطعاً موفق خواهم شد.

////////////

Never, never, never, never give up.

هرگز، هرگز، هرگز، هرگز تسلیم نشو.

////////////

متن انگلیسی برای بیو شاخ

Sometimes, the voices in your head are right.

گاهی اوقات صداهایی که در سر شماست درست می گوید.

////////////

Do you remember when I asked you for your opinion? Me neither.

یادت میاد ازت نظر خواسته باشم؟ من هم نه.

////////////

A good mood is like a balloon. It just takes one prick to ruin it.

خلق و خوی خوب مثل بادکنک است. فقط یک ضربه لازم است تا آن را خراب کند.

////////////

Why? Because you deserve it.

چرا؟ چون لیاقتش را داری

////////////

Follow my crazy life.

زندگی دیوانه وار مرا دنبال کن.

////////////

Be unpredictable.

غیر قابل پیش بینی باشید

////////////

Don’t die with dreams; die having memories.

با رویاها نمیرید، با خاطرات بمیرید.

////////////

همچنین بخوانید: متن غمگین برای بیو دلتنگی، شکست عشقی، شاخ، جدید و انگلیسی

متن انگلیسی برای بیو با فونت خاص

Find me on stage 🎤

منو روی صحنه پیدا کن🎤

////////////

It is better to 💪 fight and fall 👎 down again than to live without hope 💔💔💔

بهتره 💪 بجنگی و دوباره زمین بخوری تا اینکه بدون امید زندگی کنی 💔💔💔

////////////

Who’s coming with me 👀.

کی با من میاد 👀

////////////

Love 💗 and Peace ✌️

عشق 💗 و آرامش ✌

////////////

متن انگلیسی برای بیو اینستا

Don’t raise your voice; improve your argument.

صدایت را بلند نکن؛ استدلال خود را بهبود بخشید

////////////

Sometimes the most clever thing to say is nothing at all.

گاهی اوقات هوشمندانه ترین چیزی که می توان گفت اصلاً هیچ است.

////////////

When it’s dark, find the stars.

وقتی هوا تاریک است، ستاره ها را پیدا کنید.

////////////

Don’t listen to what they say. Go see for yourself.

به آنچه می گویند گوش نده برو خودت ببین.

////////////

Fear is temporary; regret is forever.

ترس موقتی است؛ پشیمانی همیشگی است

////////////

Love all, trust a few.

همه را دوست داشته باش، به چند نفر اعتماد کن.

////////////

You get what you give.

از هر دست بدی از همون دست میگیری.

////////////

متن انگلیسی برای بیو واتساپ

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me.

من زنده ماندم زیرا آتش درونم روشنتر از آتش اطرافم می سوخت.

////////////

Lazy is such an ugly word, I prefer SELECTIVE PARTICIPATION!

تنبل خیلی کلمه زشتی است، من مشارکت انتخابی را ترجیح می دهم!

////////////

Please cancel my subscription to your issues

////////////

Kind words cost nothing.

کلمات محبت آمیز هیچ هزینه ای ندارند.

////////////

متن انگلیسی کوتاه برای بیو

Wine + dinner = winner.

شراب + شام = برنده.

////////////

Sorry fellas, I’m in a relationship — with this ice cream.

ببخشید رفقا، من در رابطه هستم //////////// با این بستنی.

////////////

Act like a lady, think like a boss.

مثل یک خانم رفتار کن و مثل یک رئیس فکر کن.

////////////

No filters. All real girl, here.

بدون فیلتر. یک دختر واقعی اینجاست.

////////////

Respect the unexpected.

به غیر منتظره ها احترام بگذارید.

////////////

Don’t be a worrier, be a warrior.

نگران نباش، جنگجو باش.

////////////

همچنین بخوانید: متن انگیزشی موفقیت جدید کوتاه، بلند و انگلیسی برای استوری و بیو

متن انگلیسی برای بیو جدید

متن انگلیسی برای بیو جدید

The best revenge is massive success.

بهترین انتقام موفقیت بزرگ است.

////////////

Life is too short to update my Instagram bio.

زندگی کوتاه تر از آن است که بیو اینستاگرامم را به روز کنم.

////////////

If you can’t be kind, be quiet.

اگر نمی توانید مهربان باشید، ساکت باشید.

////////////

Make them stop and stare.

مجبورشان کن بایستند و خیره شوند.

////////////

There are three kinds of people in this world, and I don’t like any of them.

سه نوع آدم در این دنیا وجود دارد که من هیچ کدام را دوست ندارم.

////////////

Nobody’s perfect.

هیچ کس کامل نیست

////////////

Hey, I’m on Instagram. Just like you!

سلام من در اینستاگرام هستم درست مثل شما!

////////////

متن انگلیسی برای بیو در مورد خدا

“God loves each of us as if there were only one of us”

“خداوند هر یک از ما را چنان دوست دارد که گویی تنها یکی از ما وجود دارد”

////////////

“God’s love for us is proclaimed by each sunrise.”

“محبت خدا نسبت به ما با هر طلوع خورشید اعلام می شود.”

////////////

“Though our feelings come and go, God’s love for us does not.”

“اگرچه احساسات ما می آیند و می روند، عشق خدا به ما اینطور نیست.”

////////////

My heart is the chamber where He lives.

قلب من اتاقی است که او در آن زندگی می کند.

////////////

Until my last breath, I will praise God.

تا آخرین نفسم خدا را می ستایم.

////////////

متن انگلیسی برای بیو تیکه دار

I’m real and I hope some of my followers are too.

من واقعی هستم و امیدوارم برخی از فالوورهای من هم باشند.

////////////

If “love is in the air” why is the air so polluted?

اگر “عشق در هواست” چرا هوا اینقدر آلوده است؟

////////////

I’m cool, but global warming made me HOT

////////////

Simply look at me. God is amazingly creative.

فقط به من نگاه کن خدا به طرز شگفت انگیزی خلاق است.

////////////

همچنین بخوانید: متن شکست عشقی و جدایی کوتاه و انگلیسی و از مولانا برای بیو

متن انگلیسی زیبا برای بیو

Trying to be a rainbow in someone’s cloud.

تلاش کن برای رنگین کمان بودن در ابر کسی.

////////////

Enjoying life’s party

در حال لذت بردن از مهمانی زندگی

////////////

Simplicity is the key to happiness.

سادگی کلید خوشبختی است.

////////////

Together we could be unstoppable

با هم می توانستیم غیرقابل توقف باشیم

////////////

Wanting to be someone else is a waste of who you are

اینکه بخواهی شخص دیگری باشی، هدر دادن آن چیزی است که هستی

////////////

متن انگلیسی خفن برای بیو

I’m unique…just like everyone else.

من منحصر به فردم…مثل بقیه.

////////////

Make me proud!

به من افتخار کن!

////////////

And we’re off like a herd of turtles.

و ما مثل یک گله لاک پشت هستیم.

////////////

Under construction.

در دست ساخت.

////////////

Life is like this bio — short.

زندگی مانند این بیوگرافی است، کوتاه.

////////////

“My life is my message.” — Gandhi

“زندگی من پیام من است.” – گاندی

////////////

Stay classy.

با کلاس بمان.

////////////

Risktaker.

ریسک پذیر.

////////////

متن انگلیسی خاص برای بیو

I’ll jump in front of a train for you (as long as it’s not moving.)

من برای شما جلوی قطار خواهم پرید (تا زمانی که حرکت نکند.)

////////////

Sassy, classy with a touch of badassy

شیک، باکلاس با کمی بدجنسی

////////////

Sometimes I just want to give it all up and become a handsome billionaire.

گاهی اوقات دلم می خواهد همه چیز را رها کنم و یک میلیاردر خوش تیپ شوم.

////////////

Sprinkling kindness everywhere I go

هر جا می روم مهربانی می پاشم

////////////

همچنین بخوانید: متن انگیزشی عاشقانه کوتاه، بلند، انگلیسی و غمگین برای همسر و بیو

سخن آخر

امیدواریم این مجموعه از متن انگلیسی برای بیو، متن انگلیسی برای بیو با فونت خاص، متن انگلیسی برای بیو واتساپ، متن انگلیسی برای بیو تیکه دار و … مورد پسند شما واقع شده باشد.


1 دیدگاه

  1. اجتمانو

    ممنون از این مطلب کاربردی

نظر خود را بیان کنید