ساعت سعد و نحس امروز

اگر قصد دعا گرفتن دارید، در ادامه می گوییم ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا چه ساعتی است. با ما همراه باشید.

ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا ۱۴۰۲

اصطلاحات ساعت سعد و نحس از کلماتی است که بسیاری از افراد درباره آن شنیده اند. به خصوص وقتی تصمیم به انجام کاری داریم برخی اشخاص توصیه می کنند که پیش از آن به دنبال ساعت سعد و نحس باشیم. برای مثال برای تعیین روز ازدواج یا خرید و فروش در یک روز مشخص یا نوشتن دعا توجه به این موضوع اهمیت دارد. اما ساعت سعد و نحس چیست؟ در ادامه این مطلب از آلامتو به ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا 1402 می پردازیم و می گوییم معنی آن چیست.

ساعت سعد و نحس چیست؟

به طور کلی ساعت نحس در دو حالت رخ می دهد: در هنگام قمر در عقرب و همچنین در هنگام محاق این وضعیت اتفاق می افتد. منظور از قمر در عقرب زمانی است که ماه در برج عقرب قرار می گیرد. محاق نیز به شب های پایانی ماه قمری گفته می شود که ماه به آسانی رویت نمی شود و انجام کارهای مهم در این روز توصیه نمی شود.

ساعات غیر از ساعت نحس، ساعات سعد به حساب می آید. با این وجود از بین این روزها نیز برخی روزها دارای فضیلت بیشتری هستند.

همچنین بخوانید: قمر در عقرب ۱۴۰۲

ساعت سعد و نحس

ساعت سعد و نحس امروز 13 آذر 1402 برای نوشتن دعا

سعد و نحس 13 آذر

مشتری – سعد اکبر

برای هر نوع کار خیری خوب است

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۱:۰۵ تا ۰۲:۱۵

************************************************

مریخ – نحس اصغر

برای قضای حوائج

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۲:۱۵ تا ۰۳:۲۶

************************************************

خورشید – سعد

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۳:۲۶ تا ۰۴:۳۶

************************************************

زهره – سعد اصغر

برای جلب و قبول و عطف و محبت

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۴:۳۶ تا ۰۵:۴۷

************************************************

عطارد – میانه

برای هیچ کاری خوب نیست

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۵:۴۷ تا ۰۶:۵۸

************************************************

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

برای محبت و جلب قلوب

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۶:۵۸ تا ۰۷:۴۷

************************************************

زحل – نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۷:۴۷ تا ۰۸:۳۶

************************************************

مشتری – سعد اکبر

برای ازدواج خوب است

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۸:۳۶ تا ۰۹:۲۶

************************************************

مریخ – نحس اصغر

برای قضای حوائج و مسافرت خوب است

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۰۹:۲۶ تا ۱۰:۱۵

************************************************

خورشید – سعد

جلب و القلوب و قضای حوائج

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۰۵

************************************************

زهره – سعد اصغر

برای هر کاری شایسته است

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۱۱:۰۵ تا ۱۱:۵۴

************************************************

عطارد – میانه

جلب و القلوب و قضای حوائج

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۱۱:۵۴ تا ۱۲:۴۳

************************************************

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

برای ازدواج و صلح بین متباغضین

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۱۲:۴۳ تا ۱۳:۳۳

************************************************

زحل – نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۱۳:۳۳ تا ۱۴:۲۲

************************************************

مشتری – سعد اکبر

سعد است و برای هر کاری خوب است

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۱۴:۲۲ تا ۱۵:۱۲

همچنین بخوانید: بهترین روز و زمان در هفته برای اصلاح صورت و کوتاهی مو در ماه قمری

***********************************************

مریخ – نحس اصغر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۱۵:۱۲ تا ۱۶:۰۱

************************************************

خورشید – سعد

برای دوستی و آشتی مبارک است

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: ۱۶:۰۱ تا ۱۶:۵۱

************************************************

زهره- سعد اصغر

برای اغلب امور نیکوست

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: 16:21 تا 17:21

************************************************

عطارد- میانه

برای جلب محبت

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: 17:21 تا 18:21

************************************************

قمر- تابع

برای محبت

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: 18: 21 تا 19:37

************************************************

زحل- نحس اکبر

از انجام امور نیک پرهیز کنید

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: 19:38 تا 20:38

************************************************

مشتری- سعد اکبر

برای هر کاری خوب است

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: 20:38 تا 21:38

************************************************

مریخ- نحس اصغر

برای اغلب امور مناسب شایسته نیست

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: 21:38 تا 22:38

************************************************

شمس- سعد

برای طلب حاجت از بزرگان 

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه – ساعت شروع: 22:38 تا 23:38

************************************************

سخن آخر

در این مطلب از آلامتو گفتیم ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا سال 1402 چه ساعتی است و هر یک برای نوشتن چه دعایی مناسب است یا توصیه نمی شود. امیدواریم این مطلب برای شما همراهان سایت مفید باشد.


1 دیدگاه

  1. معین۵۰

    منظورازساعت ۱تا ۲صبح یاشب یابعداظهر یافرقی نداره

نظر خود را بیان کنید