در روزهای روزهای قمر در عقرب چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟

اگر به تاثیر قمر در عقرب در کارها معتقدید، در ادامه می‌گوییم در روزهای قمر در عقرب چه کارهایی را نباید انجام دهیم. تا انتهای مطلب با ما باشید.

در روزهای قمر در عقرب چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟

تعدادی از روزهای هر سال به عنوان قمر در عقرب شناخته می‌شوند. دانشمندان نجوم و علمای دینی حتی ساعت و دقیقه آن را استخراج کرده و توصیه می‌کنند از انجام برخی کارها در این اوقات خودداری کنید. البته همانطور که در ادامه شرح خواهیم داد، زمان روزهای قمر در عقرب غیر قطعی و تا تقریبی است، پس تاکید بر رعایت آن نباید به نحوی باشد که تمام زندگی ما را تحت الشعاع خود قرار دهد و بر قدرت تصمیم گیری ما در انجام کارها تاثیر منفی بگذارد.

در مورد پرهیز از انجام برخی از کارها در روزهای قمر در عقرب از امام صادق (ع) روایت شده است که: ” من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنى”؛ یعنى در وقتى که قمر در عقرب است، هر کس مسافرت کند یا عقد نکاح نماید، نیکویى نبیند. توجه داشته باشید که ایشان روی سایر کارهایی که در دیگر اخبار ممنوع شده است چنین نظراتی را ابراز نداشتند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص پرهیز از انجام برخی از کارها در این روزها می‌گویند: می‌توان برای رفع آثار روزهای قمر در عقرب صدقه دارد.

کارهای ممنوعه در قمر در عقرب

در ابتدا باید بگوییم که قمر در عقرب و اموری از این قبیل به عنوان علت تامه شناخته نمی‌شوند؛ به این معنا حتی در صورت رعایت نکردن آن هم فرد نه مرتکب گناه شده و نه در کارهای انجام شده مشکلی ایجاد می‌شود. در واقع این موضوعات بخشی از ماجراست و نتایج بد آن با صدقه دادن برطرف می‌شود. این کارهای مکروه عبارتند از:

  • عقد و نکاح
  • مسافرت
  • اقدام برای بچه دار شدن (بسته شدن نطفه)
  • افتتاح کسب و کار
  • تعیین نام
  • شروع کارهای بزرگ
  • حجامت
  • شروع کاری برای بار اول
همچنین بخوانید: جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401 همراه با ساعت از سیستانی و خامنه ای

قمر در عقرب چیست؟

قمر در عقرب چیست؟

وقتی گفته می‌شود که قمر در عقرب رخ داده است یعنی کره ماه در مقابل صور فلکی عقرب قرار گرفته است. در این وضعیت می‌گویند قمر وارده عقرب شده است و با خروج ماه از صور فلکی عقرب، می‌گویند قمر از عقرب خارج شده است.

روزهای قمر در عقرب هر ساله تغییر می‌کند و شیوه خاصی برای محاسبه آن وجود دارد. طول مدت پدیده قمر در عقرب در حدود 60 ساعت است که تقریبا 2.5 روز است. اما بنا بر احتیاط توصیه می‌شود دو روز دیگر به آن اضافه شود.

علت اضافه کردن دو روز این است که به طور دقیق مشخص نیست چیزی که در روایات از آن به عنوان قمر در عقرب یاد شده است، وارد شدن قمر (ماه) در صورت فلکی عقرب است یا به وارد شدن ماه در برج عقرب اشاره دارد. پس این دور به محاسبات آن اضافه شده است. با این وجود بسیاری از ستاره شناسان و منجمعین بر این موضوع تاکید دارند که بسیاری از محسبات و برداشت های نجومی به صورت تقریبی و احتمالی است.

نظر معصومین درباره پدیده قمر در عقرب

همانطور که از علوم گذشتگان به ما رسیده است نمی‌توان به طور قطع تاثیر نجوم را بر زندگی ندیده گرفت. اما آنطور که از آموزه های اسلامی استنباط می‌شود نباید به این موضوعات بیش از حد اعتنا کرد و آن را معیار اصلی تصمیم گیری دانست.

برای مثال زمانی که امام علی (ع) تصمیم به عزیمت برای جنگ خوارج داشتند، مردی از ایشان خواست که به علت نحسی آن روز از رفتن به جنگ خودداری کنند، امام به وی اعتنا نکرده و به جنگ رفتند و پیروز جنگ شدند. این نشان می‌دهد عزم و ارده انسان از هر قدرتی بالاتر است.

روزهای قمر در عقرب امسال

علوم نجومی سه هزار سال پیش مفهوم یکسانی برای صورت فلکی و برج فلکی در نظر گرفته بودند. در نتیجه هر برج به نام صورت فلکی مجاور آن نام می گرفت. امروز با مشخص شده است که به علت جابجایی نقطه اعتدال بهاری در طول قرن ها، هر برج به اندازه تقریبی یک برج جابجا شده و به عقب رفته پس دیگر با صورت فلکی مجاور آن تطابق ندارد. پس در دوران ما بخش عمده صورت فلکی عقرب در قوس قرار می‌گیرد. با این تفاسیر برای اصطلاح قمر در عقرب دو برداشت وجود دارد، قمر در صورت فلکی عقرب و قمر در برج عقرب.

ما نیز در ادامه جدولی حاوی روزهای ورود و خروج قمر به برج عقرب و همچنین ورود و خروج قمر به صورت فلکی عقرب را به صورت جداگانه ارائه می‌دهیم.

همچنین بخوانید: بهترین روز و زمان در هفته برای اصلاح صورت و کوتاهی مو در ماه قمری چیست؟

روزهای قمر در عقرب 1401

سخن آخر

این موضوع که در روزهای قمر در عقرب چه کارهایی را نباید انجام دهیم همچنان با شک و تردید همراه است. برخی آن را با دارای اختیار بودن انسان برای انجام کارها در تناقض می‌دانند و برخی به تاثیر حرکت اجرام آسمانی اعتقاد دارند. با این حال حتی در صورت اعتقاد بر آن هم می‌توان در صورت ضرورت به انجام امور پرداخت و با صدقه احتمال ضرر را رفع کرد. اگر این مطلب را مفید می‌دانید می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


نظر خود را بیان کنید