تعبیر خواب شقیقه

دیدن شقیقه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن شقیقه در خواب چیست؟

تعبیر شقیقه
اگر در خواب ببینید که شقیقه شما متورم شده و آماسیده بار فکری برای شما پیدا می شود؛ نگران و مشوش می شوید و برای یافتن راه حل مشکل خویش لاجرم فکر بسیار می کنید.
اگر ببینید که شقیقه شما فرورفتگی پیدا کرده عقل شما را می دزدند یعنی موضوعی را بر شما مشتبه می کنند. شما روی حسن نیت کاری می کنید که نباید بکنید و در نتیجه نادم و شرمنده می شوید.
همین تعبیر را دارد اگر ببینید که شقیقه شما در خواب سوراخ شده در این صورت شما را فریب می دهند.

☺ تعبیر خواب «شقیقه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شقیقه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید