تعبیر خواب صندلی

دیدن صندلی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن صندلی در خواب چیست؟

تعبیر خواب صندلی

در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست.

اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است و خودش فکر می کند حرفه اش مطمئن و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد.

اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته اید که از هیکل و قد و قواره شما بزرگتر است به نا حق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی می رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری بزرگ می زنید که توانائی انجام آن را ندارید.

حال اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می شوید و در شغل و حرفه خویش دچار تزلزل می گردید.اگر همسرتان را دیدید که صندلی ها را پاک می کند یا صندلی هائی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل نشین انجام می دهد.

اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می شوید اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته اید در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می شوید و اگر دیدید همه نشسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید و مورد اهانت قرار می گیرد.


تعبیر خواب خرک

تعبیر خواب خرک
خرک چوبی است به شکل چهار پایه که از پهلو ذوزنقه می نماید.
اگر خرک نجاری در خواب ببینید تکیه گاه است و کسی است که شما می توانید بر او متکی و امیدوار باشید و در سختی ها مشکلات یاری و یاوری از شما دریغ نمی کند و دستتان را می گیرد.
اگر خرک ورزشی در خواب دیدید نشانی از مانع است.
اگر از خرک بپرید از مانع می گذرید ولی اگر پای خرک ایستاده بودید مانع همچنان باقی می ماند.
شکستن خرک چیرگی و پیروزی بر مشکل نیست بل که تبدیل مشکل است به مشکلات کوچکتر و متعدد.

☺ تعبیر خواب «صندلی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «صندلی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


2 دیدگاه

 1. نانا

  سلام . خواب دیدم که در جمعی بودیم و همه روی صندلی نشسته بودند.من هم روی یکی از صندلی ها نشسته بودم .همکارم که یک مرد بود و یک بچه را در بغل داشت روی صندلی من کنار من نشست و من خوشحال بودم ولی دیدم همه ما را که هر دو روی یک صندلی نشسته بودیم نگاه میکنند از روی صندلی بلندشدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب صندلی آمده است که به معنای همسر است و در خواب شما می تواند نشان از آن باشد که شما در موضوعی به نسبت همسرتان راحت خواهید بود و اگر همسر ندارید همسری خیر خواهید یافت که حتی ممکن است خود آن فرد ذکر شده در خواب باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید