آخرین مرحله بعد از اتمام همه ی درس ها در کارشناسی ارشد مدیریت، روبرو شدن با چالش پایان نامه است. ولی این آخرین مرحله، احتمالا سخت ترین مرحله نیز هست. شما باید به پایان نامه کارشناسی ارشد جور دیگری نگاه کنید و حتما برای انجام آن نیاز به کمک خواهید داشت.

همیشه در ذهن خودتان روز دفاع از پایان نامه را تصور کنید. برای رسیدن و با موفقیت گذراندن آن روز لازم است تا سه مرحله زیر را به درستی طی کنید.

اول باید یک موضوع خوب برای پایان نامه انتخاب کنید. انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت یک استراتژی مشخص می خواهد که در آن علائق شما، علائق و استانداردهای گروه و استاد راهنما، روش جمع آوری داده­ها، میزان دشواری کار، مدل داشتن، پیشینه پژوهش مرتبط داشتن و ده ها مسئله ریز و درشت دیگر باید در نظر گرفته شود.

بهتر است برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت از مقاله بیس استفاده کنید. مقاله بیس مدیریت، یک مقاله به روز و منسجم است که می تواند نقشه راه شما برای ادامه کار باشد. پس ما توصیه می کنیم که از مقاله بیس استفاده کنید.

دوم باید بر اساس مقاله بیس دست به کار تدوین پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت شوید. هر گروهی در هر دانشکده ای فرمت مربوط به خود را برای نوشتن پروپوزال دارد. پس قبل از هر چیز فرمت را از گروه تهیه کنید و سپس شروع به تدوین پروپوزال کنید.

پروپوزال کارشناسی ارشد در واقع یک پیشنهادیه ی دقیق است که مانند یک نقشه نشان می دهد که در پایان نامه چه اتفاقاتی قرار است بیافتد. در دانشگاه های مختلف فرمت پروپوزال متفاوت است. اما معمولا پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت شامل قسمت های بیان مسئله، ضرورت انجام پژوهش، پیشینه­ی پژوهش، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها، نوآوری تحقیق، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق و قلمرو تحقیق است.

سوم و در آخرین مرحله، نوبت به تدوین پایان نامه می رسد. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، شامل پنج فصل است. فصل اول کلیات پژوهش، فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش.

وقتی این سه خان بزرگ را طی کنید، آماده می شوید تا با ساختن پاروپوینت روز دفاع از نتیجه همه زحماتتان در مقابل داوران دفاع کنید. روز دفاع و نحوه صحیح دفاع کردن خودش داستان مفصلی است. توصیه می کنیم دانشجویان مدیریت در مدیراما؛ باشگاه دانشجویان مدیریت عضو شوند تا علاوه بر آخرین اخبار در حوزه مدیریت مانند کنفرانس های آتی، آشنایی با نشریات علمی، کتاب های مدیریتی و دانش نامه بزرگ مدیریت، بتوانند از محصولات دانشی در فروشگاه مدیراما استفاده کنند و همچنین هزاران مطلب خواندنی دیگر را بخوانند.

مدیراما؛ باشگاه دانشجویان مدیریت:  modirama.ir


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین