همانطور که می دانیم در سالهای اخیر در زمینه پژوهش در مقوله های شهید پژوهی ، زندگی پژوهی و سرگذشت پژوهی توجه بسیاری شده است. و این توجهات بیشتر از سمت نظام آموزش و پرورش می باشد.نظام کنونی آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت تحقیق و پژوهش در زمینه های شهید پژوهی ، زندگی پژوهی و سرگذشت پژوهی تلاش دارد بر اهمیت این فاکتورها در نظام تعلیم و تربیت بیفزاید و همچنین در این راستا کوششی روز افزون داشته باشد.

باید گفت اهمیت شهید پژوهی ، زندگی پژوهی و سرگذشت پژوهی از آنجا سرچشمه می گیرد که نظام آموزشی ما باید در کنار تعلیم به تربیت نیز توجه شایانی داشته باشد . و همانطور که می دانیم این مقوله ها بیشتر به امر تربیتی توجه دارند. در واقع تجربیات تربیتی کسب شده ناشی از شهید پژوهی ، زندگی پژوهی و سرگذشت پژوهی کمک بسیار شایانی به معلمین ، دانش آموزان و سایر فرهنگیان می نماید.

نظام آموزشی کشور با بهره گیری از این مقوله ها تصمیم دارد به شرح و بسط زندگی شهدا و گرفتن نتایج تربیتی از آنها از طریق خواندن وصیت نامه شهدا و همچنین کسب تجربه از طریق خواندن داستان های تربیتی در قالب زندگی پژوهی بپردازد. همچنین سرگذشت پژوهی نیز فراگیری درس های تربیتی از سرگذشت و بیوگرافی شهداست که میتواند راهگشای ما در این امر باشد.

در واقع پژوهش هایی مثل شهید پژوهی ، زندگی پژوهی و سرگذشت پژوهی حرفه ستوده ایست ولی به انرژی زیادی نیاز دارد . پژوهش مقوله ای است که با آن انسان هرگز دست از آموختن بر نمی دارد و این آموخته ها نه تنها شامل چیزهایی است که بر وفق مراد هر فردی است ، بلکه در برگیرنده فجایع و ناکامی های زندگی نیز می باشد . حتی معلمین با تجربه نیز گاهی اوقات اذعان دارند که برای اجتناب از رکورد و ایستایی ، نیاز به تشویق و تقویت در راستای پژوهش است . در اینگونه پژوهش ها باید سعی شود که روح مطالبی را برای آنان بیان کنیم که واقعأ آرزو می کنیم ای کاش هنگامی که برای اولین مرتبه به پژوهش پرداختیم ، کسی آنها را برای ما بازگو می کرد . زیرا بسیاری از نگرانی های ما را رفع می کرد و همچنین می توانستیم به طور قابل ملاحظه ای در وقت صرفه جویی کنیم و مطمئنأ دانش آموزان می توانستند استفاده بهتری از ما داشته باشند .

با توجه به آنچه گفته شد بانک فایل پژوهشی معلمان اقدام به تهیه پکیج طلایی شهید پژوهی ، زندگی پژوهی و سرگذشت پژوهی نموده است. امید است به یاری خدا معلمان عزیز بتوانند از این پژوهش ها در راستای بهینه سازی امر تدریس بهره گیری کنند.

بانک فایل پژوهشی معلمان