نقش بازاریابی دیجیتال در انتخابات

چگونه در انتخابات پیروز شویم؟

election انتخابات

امروزه نقش بازاریابی در تمام ابعاد زندگی انسان ها به وضوح مشاهده می شود. هر جا که آمیخته های بازاریابی وجود داشته باشند، شاهد یکی از انواع بازاریابی خواهیم بود.  سیاست و در راس آن انتخابات ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. سید علی علیزاده، کارشناس و پژوهشگرِ بازاریابی دیجیتال و مدیرعامل آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین در یادداشتی به بررسی نقش دیجیتال مارکتینگ در انتخابات با مطالعه موردی جناب آقای دکتر حسن روحانی پرداخته است، که به بخشی از آن اشاره می کنیم.

علیزاده در این یادداشت فعالیت های سیاسی را درقالب آمیخته های بازاریابی توصیف و شرح داده و با استفاده از مثال هایی از کمپین های انتخاباتی اوباما و مقایسه ی آن با کمپین انتخاباتی آقای روحانی به تشریح  ضعف ها و قوت های این کمپین ها در استفاده از تکنیک های بازاریابی دیجیتال پرداخته است.

ارکان بازاریابی سیاسی

بر این اساس در مفهوم سیاسی، واژه محصول بر سه جنبه سیاسی گروه، سیمای رهبر و تعهدات سیاسی مشتمل می گردد. دفاتر احزاب و ستادهای کاندیداها نیز همان مفهوم مکان را دارند. همچنین برخی از گروهها با استفاده از عنصر قیمت سعی در افزایش توان مالی رقابتی و جذب اعضا بیشتر دارند. و در آخر نامزد های انتخاباتی می توانند با استفاده از فن آوریهای اطلاعاتی مدرن، اینترنت و سایر رسانه های جمعی از ارتباطی مستقیم با رأی دهندگان برخوردار شوند و اصل ترویج را محقق سازند.

election روحانی

نقاط ضعف و قوت عملکرد کمپین ها

به نظر علیزاده بهترین فردی که تا کنون توانسته است از دیجیتال مارکتینگ در راستای بازاریابی سیاسی استفاده کند، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا است. اوباما به درستی ابزارهای تبلیغاتی استفاده کرده تا داستان یا روایت خود را به مردم منتقل کند و در مقابل، تیم انتخاباتی روحانی با ضعف های جدی ای در حوزه های روایت، بازاریابی محتوایی و استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی، ایمیل مارکتینگ، صفحات فرود و پیگیری با کاستی های جدی ای رو به رو هستند.

شما می توانید این یادداشت را از اینجا مطالعه کنید.