طرح کرامت

رپورتاژ آگهی؛

طرح کرامت danesh-ju

طرح كرامت چيست؟

طرح کرامت عبارت است از مهارت هاي زندگي بومي شده كه با ويژگي هاي ذهني ،عاطفي، رواني و سني دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمايي و… متناسب هستند.

اهداف:

1 – زمينه‌سازي براي تقويت بينش، نگرش و مهارت‌هاي فردي و اجتماعي دانش آموزان جهت رشد همه جانبه و بروز قابليت‌هايي كه موجب كرامت انساني مي شود.

2- زمينه سازي براي تكريم دانش آموزان در محيط خانه، مدرسه و اجتماع.

3-  تقويت روحيه‌ي تكريم ديگران در دانش آموزان .

مهارت زندگی:

يعني توانايي ايجاد روابط بين فردي مناسب وموثر ، انجام مسووليت هاي اجتماعي ، انجام تصميم گيري هاي صحيح ، حل تعارض و.كشمكش ها بدون توسل به اعمالي كه به خود وديگران صدمه بزنند.

هدف از آموزش مهارتهاي زندگي :

ارتقاِء سازگاري فرد ابتدا با خودش سپس با ديگران ومحيطي است كه در آن زندگي مي كند ودر نهايت ارتباط با خدا.

مهارت های ده گانه زندگی :

  • خودآگاهی
  • همدلی
  • ارتباط مؤثر
  • روابط بین فردی
  • تصمیم گیری
  • حل مسأله
  • تفکر خلاق
  • تفکر انتقادی
  • توانایی مقابله با هيجان
  • توانایی مقابله با استرس

طرح كرامت با ساير دروس چه تفاوت هايي دارد؟

1- طرح كرامت امتحاني ندارد.

2- طرح كرامت مشق شب ندارد ، بلكه تكليف هفته دارد كه به دلخواه دانش آموزان انجام مي شود.

3- دانش آموزان در طرح كرامت مانند ساير دروس اطلاعات نمي آموزند ،

بلكه آن را كشف مي كنند.

4- دانش آموزان در طرح كرامت با احساسات ، عقايد وتجارب خود سروكار دارند.( در ساير دروس با دانش )

5- روش تدريس در اين طرح فقط روش هاي يادگيري فعال است.

6- دانش آموزان در طرح كرامت گروهي كار مي كنند .

7- دانش آموزان در طرح كرامت تعامل بيشتري با يكديگر دارند.

8- دانش آموزان در طرح كرامت بيشتر صحبت مي كنند.

نمونه های انجام شده طرح کرامت

شما با مراجعه به سایت کانون تخصصی دانشجو می توانید بیش از 60 نمونه انجام شده طرح کرامت را بررسی کنید. طرح کرامت برای پایه اول – پایه دوم – پایه سوم – پایه چهارم – پایه پنجم – پایه ششم در مقطع ابتدایی همچنین این طرح ها قابل استفاده برای مقاطع دیگر مثل متوسطه اول می باشند.