بز یکی از مفیدترین حیوانات برای انسان است ؛ یکی از فواید بزها قابلیت نمایش حرکات خنده دار باشد که امروز چند نمونه از آن را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

Funny-Goat-01 عکس خنده دار بز

عکس خنده دار بز

Funny-Goat-03

عکس بز

Funny-Goat-04-570x379 Funny-Goat-06 Funny-Goat-08-570x378 تصاویر خنده دار بزها

Funny-Goat-10-570x425


نظر خود را بیان کنید