یک هنرمندبا نقاشی شخصیت های معروف کارتونی را هنگام بیدار شدن و قبل از خوردن صبحانه و قهوه به تصویر کشیده وگفته است : این امر برای کودکان بسیار جالب بوده است.

این هنرمند در سال 2011 تعدای از این آثار را جمع آوری کرده وبعد از مدتی این کار را متوقف کرده در سال 2016 با گسترش شبکه های اجتماعی دوباره این کار را از سر می گیرد و این آثار را در اینیستا گرامش منتشر می کند که با موج شدید استقبال از جانب دنبال کنندگانش رو برو می شود .

Spongebob

نقاشی شخصیت کارتونی

Pikachu

نقاشی شخصیت کارتونی

Yzma

نقاشی شخصیت کارتونی

Beavis

نقاشی شخصیت کارتونی

Ernie

نقاشی شخصیت کارتونی

Tweetie Bird

نقاشی شخصیت کارتونی

Jake

نقاشی شخصیت کارتونی

BB-8

نقاشی شخصیت کارتونی

Papa Smurf

نقاشی شخصیت کارتونی

Mr. Bighead

نقاشی شخصیت کارتونی

Kermit

نقاشی شخصیت کارتونی

Hello Kitty

نقاشی شخصیت کارتونی

The Mask

نقاشی شخصیت کارتونی

Rocko

نقاشی شخصیت کارتونی

Hey Arnold

نقاشی شخصیت کارتونی

Samuel L. Jackson

نقاشی شخصیت کارتونی

Teletubbies

نقاشی شخصیت کارتونی

Toy Story

نقاشی شخصیت کارتونی

Dave Grohl

نقاشی شخصیت کارتونی

Yoda

نقاشی شخصیت کارتونی

Gonzo

نقاشی شخصیت کارتونی

Homer

نقاشی شخصیت کارتونی

Mr. Potato Head

نقاشی شخصیت کارتونی

Bugs Bunny

نقاشی شخصیت کارتونی

Filburt

نقاشی شخصیت کارتونی

Bart

نقاشی شخصیت کارتونی

Blinky Bill

نقاشی شخصیت کارتونی

Zelda

نقاشی شخصیت کارتونی


نظر خود را بیان کنید