ساخت کاردستی های تزیینی با کلید و سکه!

هنرنمایی با اجناس دور ریختنی

به گزارش laplas.co؛ حتی کلیدها و سکه های قدیمی هم با کمی خلاقیت و دانش می توانند تبدیل به هنری زیبا شوند. مایکل هنرمند استرالیایی این کار را کرده و کلیدها و سکه های قدیمی را تبدیل به بطری، چراغ و اشیای مختلف می کند.

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

هنرنمایی با کلید

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

کاردستی با سکه

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

آموزش ساخت کاردستی با کلید

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

کاردستی های زیبا با کلید و سکه

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید

کاردستی های زیبا با اشیاء فلزی

وسایل کلیدی هنرنمایی با کلید


نظر خود را بیان کنید