استخاره سوره زخرف آیه 74

جواب استخاره صفحه 495

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است بهیچ وجه انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد و به چه کنم چه کنم گرفتار می شوید.
  • نتیجه ازدواج: بهیچ وجه مورد مناسبی نیست و به رنج و عذاب سختی مبتلا خواهید شد حتما ترک شود.
  • نتیجه معامله: دچار ضرر هنگفتی خواهید شد و اعتبار و آبروی شما از این بابت زیر سوال می رود ترک شود.
  • سوره: زخرف
  • آیه: 74

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره زخرف آیه 74

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ


ترجمه: بد کاران عالم هم آنجا سخت در عذاب آتش جهنم مخلّدند.