استخاره سوره زمر آیه 57

جواب استخاره صفحه 465

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است دچار پشیمانی شدید خواهید داشت حتما ترک شود.
  • نتیجه ازدواج: بسیار بد است اصلا هیچ سنخیتی و نزدیکی باهم ندارید و در صورت انجام به شدت پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه معامله: در صورت انجام این معامله بشدت متضرر و پشیمان خواهید شد.
  • سوره: زمر
  • آیه: 57

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره زمر آیه 57

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ


ترجمه: یا آنکه (از فرط پشیمانی در پی آرزوی محال آید و) گوید: (افسوس) اگر خدا مرا (به لطف خاص) هدایت فرمودی من نیز از اهل تقوا بودم.