استخاره سوره احزاب آیه 63

جواب استخاره صفحه 427

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است دچار آبروریزی خواهید شد ولی دیگر پشیمانی سودی ندارد ترک کنید.
  • نتیجه ازدواج: بهیچ وجه مورد مناسبی نیست یکسره دعوا و درگیری خواهید داشت به آبرو ریزیش نمی ارزد ترک شود.
  • نتیجه معامله: خطر آبرویی و مالی دارد اعتبار شما نیز زیر سوال می رود ترک شود.
  • سوره: احزاب
  • آیه: 63

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره احزاب آیه 63

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا


ترجمه: مردم از تو می‌پرسند که ساعت قیامت کی خواهد بود؟ جواب ده که آن را خدا می‌داند و بس. و تو چه می‌دانی (بگو به این مردم غافل) شاید آن ساعت بسیار موقعش نزدیک باشد.