استخاره سوره روم آیه 6

جواب استخاره صفحه 405

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است از این کار صرف نظر کنید خداوند به موقع راه بهتری را پیش روی شما خواهد گذاشت.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی را انتخاب نکرده اید صبر کنید و بخدا توکل کنید مورد مناسبی در انتظار شما است.
  • نتیجه معامله: بد است تعجیل برای ضرر- کار عاقلانه ای نیست صبر کنید مورد بهتری در راه است.
  • سوره: روم
  • آیه: 6

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره روم آیه 6

وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ


ترجمه: این وعده خداست که خدا هرگز خلاف وعده نکند، و لیکن اکثر مردم (از این حقیقت) آگاه نیستند.