استخاره سوره فرقان آیه ۵۶

جواب استخاره صفحه ۳۶۵

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: حتما انجام بده
  • نتیجه کلی: بسیار خوب است با توکل بخدا انجام دهید انشاء… به همه ی اهدافتان می رسید.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است انشاء… عاقبت بخیر خواهید شد.
  • نتیجه معامله: انشاء… آن چه که در نظر دارید می شود با توکل بخدا اقدام کنید.
  • سوره: فرقان
  • آیه: 56

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره فرقان آیه ۵۶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا


ترجمه: و ما تو را نفرستادیم مگر برای آنکه (خلق را به رحمت ما) بشارت دهی و (از عذاب ما) بترسانی.