استخاره سوره فرقان آیه ۱۲

جواب استخاره صفحه ۳۶۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است پشیمانی شدید دارد ترک شود.
  • نتیجه ازدواج: به درگیری و نزاع کشیده می شود زندگی بسیار بدی خواهید داشت ترک شود.
  • نتیجه معامله: بد است دچار ضرر و زیان خواهید شد و پشیمانی شدید دارد ترک شود.
  • سوره: فرقان
  • آیه: 12

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره فرقان آیه ۱۲

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا


ترجمه: چون آتش دوزخ آنان را از مکانی دور ببیند خروش و فریاد وحشتناک دوزخ را از دور به گوش خود می‌شنوند.