استخاره سوره حج آیه ۲۴

جواب استخاره صفحه ۳۳۵

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام بده
  • نتیجه کلی: خوب است با توکل بخدا اقدام کنید به اهدافتان خواهید رسید.
  • نتیجه ازدواج: خوب است انسان مگر از ازدواج چه چیزی می خواهد با توکل بخدا اقدام کنید.
  • نتیجه معامله: خوب است با مشورت با افراد خبره سود بهتری نصیبتان خواهد شد.
  • سوره: حج
  • آیه: 24

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره حج آیه ۲۴

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ


ترجمه: و به گفتار خوش و طریق خدای ستوده هدایت شوند.