استخاره سوره حج آیه ۶

جواب استخاره صفحه ۳۳۳

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: حتما انجام بده
  • نتیجه کلی: بسیار خوب است مشکلات شما تا حد زیادی با این کار حل خواهد شداقدام کنید.
  • نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است با توکل بخدا اقدام کنید بسیاری از مشکلات و ناراحتیهای شما با این ازدواج حل خواهد شد.
  • نتیجه معامله: با رعایت جوانب اقدام نمایید تا سود خوبی نصیبتان شود.
  • سوره: حج
  • آیه: 6

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره حج آیه ۶

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


ترجمه: این (آثار قدرت) دلیل است که خدا حق است و هم او البته مردگان را زنده خواهد کرد و او محققا بر هر چیز تواناست.