استخاره سوره مریم آیه ۷۷

جواب استخاره صفحه ۳۱۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است ضررهای مادی و معنوی زیادی خواهد داشت حتما ترک کنید.
  • نتیجه ازدواج: بهیچ وجه ازدواج مناسبی نیست حتی احتمال تولد بچه های ناقص یا نا زایی وجود دارد حتما ترک شود.
  • نتیجه معامله: دچار ضرر و زیان خواهید شد و به مشکلات عدیده ای بر خواهید خورد که تمامی ندارد ترک شود.
  • سوره: مریم
  • آیه: 77

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره مریم آیه ۷۷

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا


ترجمه: (ای رسول) دیدی حال آن کس را که به آیات ما کافر شد (مانند عاص بن وائل کافر) و (به خبّاب بن ارت مؤمن به استهزاء و مسخره) گفت: من البته مال و فرزند بسیار (در بهشت هم) خواهم داشت (و آنجا طلب تو را می‌دهم)؟!