دستمزد کارگر روزمزد در سال 1401 چقدر است؟

جدول دستمزد کارگر روزمزد سال 1401

دستمزد کارگر روزمزد

دستمزد کارگر روزمزد در سال 1401 چقدر است؟

به رسم همیشه پایان هر سال میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران موضوع بحث میان مردم می شود. معمولا این بحث به این دلیل ایجاد می شود که کارمندان و یا کارگران به دنبال این هستند که بدانند آیا با افزایش حقوق و کارمزدی که دارند می توانند ادامه زندگی و معیشت خود را تامین کنند. حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1400 با افزایش 25 درصدی همراه شد و به این ترتیب میزان حداقل حقوق به 3 میلیون و 500 هزار تومان رسید. این در حالی است که این افزایش در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل حقوق کارمندان و کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. همچنین حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان رسیده است. در ادامه این پست می توانید بخوانید که دستمزد کارگر روزمزد در سال 1401 چقدر است؟ با ما همراه باشید.

جدول دستمزد کارگر روزمزد سال 1401

جدول زیر نشان دهنده دستمزد کارگر روزمزد طبق مصوبه شورای عالی کار است. همچنین ارقام آن به ریال نوشته شده است. طبق مصوبه شورای عالی کار حقوق کارگر روزمزد باید مطابق جدول زیر باشد.

همچنین بخوانید: بیشترین سود سپرده بانک ها در سال 1401 به چه میزان است؟

جدول دستمزد کارگر روزمزد سال ۱۴۰۱

دستمزد کارگر روزمزد در شهر های مختلف سال ۱۴۰۱

دستمزد کارگر روزمزد دائم در تهران = 200 هزار تومان

دستمزد کارگر بنا روزمزد در تهران = 350 هزار تومان

دستمزد روزمزد جوشکار در تهران = 450 هزار تومان

دستمزد روزمزد گچ کار در تهران= 480 هزار تومان

دستمزد روزمزد نقاش در تهران =450 هزار تومان

دستمزد روزمزد کاشی کار در تهران = 400 هزار تومان

دستمزد روزمزد برق کار در تهران= 500 هزار تومان

دستمزد روزمزد کارگران را در سایر شهرستان ها می توان با مراجعه به میدان آنها بدست آورد.

دستمزد کارگر روزمزد در شهر های مختلف سال ۱۴۰۱


نظر خود را بیان کنید