با آمدن نام اسلحه ذهن انسان ناخودآگاه به سمت خشونت و کشتار می رود اما این مطلب با این موضوعات ارتباط ندارد در این مطلب قصد داریم زیباترین اسلحه های کمری دنیا که توسط افراد ماهر با هنر و دقت فراوان ساخته شده اند را معرفی کنیم

اسلحه ی شماره ی 5 : تپانچه ی موزر اچ اس سی ” mauser hsc “

کلت موزر اچ اس  سی - زیباترین اسلحه های کمری دنیا

کلت موزر اچ اس  سی - زیباترین اسلحه های کمری دنیا

اسلحه ی شماره ی 4 : کلت کمری آرتیلری لاگر ” Lugger artilery “

کلت ارتیلری لاگر - Lugger artilery

کلت ارتیلری لاگر - Lugger artilery

اسلحه ی شماره ی 3 : تپانچه ی یو اس 1836 ” us 1836 gun”

تپانچه ی یو اس 1836 - زیباترین اسلحه های دنیا

اسلحه ی شماره ی 2 : تپانچه دوئل جورجین بریتیش ” georgian british “

تپانچه ی جورجین بریتیش -georgian british

اسلحه ی شماره ی 1 : و رتبه ی اول در زیباترین اسلحه ی کمری دنیا کلت محبوب ریوالور ” revolver 1860 “

اسلحه ی ربوالور 1860

اسلحه ی ربوالور 1860


نظر خود را بیان کنید