راه رفتن روی آب شاید یکی از غیرممکن‌ترین کارها برای بشر باشد؛ اما در این منطقه در کشور بولیوی حس پیاده‌روی روی آب به شما دست خواهد داد!

مجله مهر: منطقه‌ «سالاردیونی» یکی از مناطق توریستی کشور بولیوی است که این امکان را به بازدیدکنندگانش می‌دهد که احساس کنند روی آب قدم می‌زنند. این منطقه که از مسطح‌ترین مکان‌های جهان به شمار می‌رود، در ایام بارانی سال و هنگامی که سطح آن با لایه نازکی از آب پوشیده شده، به دلیل عدم حرکت آب مانند آیینه عمل می‌کند و عکس آسمان را به زیبایی بازتاب می‌دهد و تصاویر جذابی ایجاد می‌کند. این تصاویر زیبا را یک جوان ۲۹ ساله ژاپنی به نام «هیدکی میزوتا» ثبت کرده است.

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-Solitude_and_serenity_is_conveyed_by_the_image_Mitzuka_shot_of_a-a-15_1438596748882.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-Parting_of_the_waves_A_man_pictured_appears_to_be_walking_on_wat-a-11_1438596657800.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-As_one_of_the_flattest_places_in_the_world_when_Salar_de_Uyuni_s-a-12_1438596718447.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-Last_man_on_earth_The_Salar_is_virtually_devoid_of_any_wildlife_-a-30_1438596946644.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-Colourful_doppelgangers_Tourists_clad_in_vibrant_clothing_pose_t-a-21_1438596816670.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-Gravity_defying_A_group_of_tourists_appear_to_float_as_they_rela-a-19_1438596793702.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-All_at_sea_Just_the_slightest_layer_of_water_on_Salar_de_Uyuni_s-a-33_1438597075669.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-During_the_daytime_the_mirror_effect_creates_the_impression_of_c-a-17_1438596772716.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-Breathtaking_beauty_The_cloud_filled_dreamlike_landscapes_were_p-a-20_1438596805250.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-All_at_sea_Just_the_slightest_layer_of_water_on_Salar_de_Uyuni_s-a-33_1438597075669.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-Natural_wonder_The_salt_flat_is_located_in_the_Daniel_Campos_Pro-a-18_1438596783084.jpg

در این شهر می توانید روی آب راه بروید!-Nature_s_disco_The_twinkling_stars_illuminating_the_night_sky_ar-a-23_1438596882752.jpg

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید