انشا کوتاه، طنز و ادبی در مورد زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد با نتیجه گیری

انشا درباره ضرب المثل زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

انشا زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

در ادبیات ما ضرب المثل‌هایی وجود دارد که درس‌های مهمی از زندگی را به همراه دارد. یکی از آنها “زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد” است. این ضرب المثل پرمعنا همیشه یکی از موضوعات انشاء در دوره تحصیل ما بوده است. به همین بهانه ما چند نمونه انشا کوتاه در مورد زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد برای الگو گرفتن شما ارائه کرده‌ایم. امیدواریم مفید باشد.

انشا کوتاه در مورد زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

بعضی افراد از سر بی‌فکری و جهل دائماً در حال صحبت و سخن چینی هستند. این افراد با نادانی خود و دیگران را درگیر مشکلات می‌کنند. مشکلاتی که اگر پیش از بیان کلمات و چرخاندن زبان سرخ در دهان کمی به نتیجه آن فکر می‌کردند، هرگز پیش نمی‌آمد. تا امروز به دفعات زیادی شنیده‌ایم که می‌گویند زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد. سر سبز را هم می‌توان به معنا شخصیت و ارزش هر فرد در نظر گرفت. بیهوده صحبت کردن در نهایت این از ارزشمندی چنین شخصی کم می‌کند. حتی می‌تواند باعث از دست رفتن مهمترین داشته‌های او شود. اما انسان دانا تنها در جای لازم و با سنجش اوضاع شروع به صحبت می‌کند. چنین فردی بیشتر از صحبت کردن به دنبال گوش دادن و یادگرفتن است. به این شکل سرسبزش را حفظ می‌کند.

نتیجه: بسیار مهم است که قبلا از صحبت کردن درباره نتیجه آن فکر کنیم. گاهی عواقب چیزی که فقط از سر پرحرفی یا شوخی گفته می‌شود آنقدر سنگین است که جبران آن غیرممکن می‌شود. پس بهتر است قبلا از حسرت خوردن از حرف زده شده بیشتر فکر کنیم.

انشا زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

انشا طنز در مورد زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

روزی روزگاری در روستایی مردی فقیر به اسم نام مش حسن زندگی می‌کرد. مش حسن از مال دنیا تنها یک مرغ کاکلی و یک گوسفند داشت. روزی طبق روال همیشه صبح گوسفند را برای چرا به دشت برد و پس از سیر شدن به خانه بازگرداند. مش حسن گوسفند را به طویله برد، اما گوسفند که سر حال نبود فوراً زار و بیمار روزی زمین نشست. مش حسن با دیدن این حال گوسفند خیلی ناراحت شد، چون این مرغ وگوسفند تمام دارایی زندگی او بودند.

شب که شد مش حسن اوضاع و احوال امروز گوسفند را برای همسرش شرح داد و مرغ که در گوشه‌ای نشسته بود همه ماجرا را شنید. مرغ به طویله رفت و آنچه شنیده بود برای گوسفند تعریف کرد. او به گوسفند گفت که اگر تا فردا خوب نشوی و نتوانی روی پاهایت بایستی، مش حسن صبح قصاب را برای ذبح تو می‌آورد.

گوسفند که خیلی ترسیده بود فکری کرد و هر طور بود خود را سرپا و سرحال نشان داد. مش حسن که دید حال گوسفند عزیزش روبراه است خیلی خوشحال شد و مرغ را برای آن قربانی کرد.

اینجاست که حکمت ضرب المثل “زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد” را خوب می‌فهمیم.

انشا زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

انشا ادبی در مورد زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

مقدمه: انسان‌ها گاهی در جایی چیزی می‌گویند که عواقب آن تمام زندگیشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بی دلیل نیست که ضرب المثل‌های زیادی از گذشتگان ما وجود دارد که بر اهمیت کنترل زبان و خودداری از بیان کلمات تند و تیز تاکید دارد. یکی از آنها “زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد” است.

سخن گفتن یکی از نعمت‌هایی است که خداوند به انسان داده است که بتواند افکار خود را به زبان آورد، به نزدیکان خود محبت کند، حرف خود را به دیگران منتقل و با آنها در ارتباط باشد. اما توانایی ادای کلمات به تنهایی کافی نیست. همیشه باید پشت هر کلامی که به زبان جاری می‌کنیم فکر و اندیشه‌ای باشد. این مسئله گاهی حتی حیاتی‌تر هم می‌شود.

عقل حکم می‌کند انسان قبل از اینکه تصمیم به بیان جملات کند، آنها را در ذهن خود تکرار و به عبارتی مزه مزه کند. باید با اطمینان از اینکه صحبت ما ضرری برای خودمان و دیگران ندارد آن را بیان کنیم. اما در مقابل انسان نادان بدون سنجش موقعیت، اولین چیزی که به ذهنش می‌رسد را بر زبان می‌آورد. گاهی ممکن است در غالب شوخی یا سخره گرفتن‌ها دل کسی شکسته شود یا شخصیت فردی زیر سوال رود. چنین فرد به تدریج در بین دیگران بی‌ارزش و احترام خواهد شد، و خیلی زود دچار تنهایی می‌شود. همچنین ممکن است فرد با سرکشی و زبان تیز در واکنش به شرایطی، جایگاه و مقام خوبی که در آن قرار دارد را از دست بدهد.

در سوی دیگر فردی قرار دارد که کمتر سخن می‌گوید، و پیش از هر صحبتی تفکر و تامل دارد. چنین شخصی اغلب سخنان سنجیده به زبان آورده و اطرفیانش نیز از معرفت و فهم او آگاه می‌شوند. این افراد بیشتر مورد احترام قرار می‌گیرند و تمایل دیگران برای معاشرت با آنها افزایش می‌یابد. به همین خاطر است که بزرگان و عالمان ما همیشه کم سخن گفتن و بیشتر فکر کردن را توصیه می‌کنند.

نتیجه گیری: انسانی که بیشتر فکر می‌کند و کمتر سخنان ناشایسته به زبان می‌آورد، چه در بین مردم و چه در پیش خداوند جایگاه بهتری قرار دارد. اما انسانی که زبان خود را بدون فکر می‌چرخاند هم پیش خدا و هم پیش بنده‌اش بی قرب می‌شود.

سخن آخر

موضوع زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد یکی از عناوین انشاء در کتب درسی است. این ضرب المثل اهمیت کنترل زبان و به جان سخن گفتن را به دانش آموزان می‌آموزد. ما در این مطلب از سلام دنیا چند نمونه انشاء به منظور الهام گرفتن شما عزیزان ارائه کرده‌ایم. شما هم می‌توانید با خواندن این نمونه‌ها و حکایت‌های دیگر، انشایی خوب به قلم خودتان بنویسید.


نظر خود را بیان کنید