استخاره سوره احقاف آیه ۶

جواب استخاره صفحه ۵۰۳

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است به افرادی بر می خورید که شما را پلکان خود می کنند و شما را بخاک سیاه می کشانند انجام ندهید.
  • نتیجه ازدواج: بهیچ وجه این کار را انجام ندهید چون زندگی بسیار بد و نکبت باری خواهید داشت.
  • نتیجه معامله: اعتبار و مال شما در اثر این کار لطمه خواهد خورد ترک شود.
  • سوره: احقاف
  • آیه: 6

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره احقاف آیه ۶

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ


ترجمه: و چون در قیامت خلق محشور شوند آنجا معبودان باطل با مشرکان دشمن و از پرستش آنها بیزارند.


✦ استخاره با قرآن سوره احقاف