استخاره سوره شوری آیه 16

جواب استخاره صفحه 485

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی: بسیار بد است بهیچ وجه انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد.
  • نتیجه ازدواج: بهیچ وجه مورد مناسبی نیست و زندگی یکسره درگیری و نزاعی را خواهید داشت ترک شود.
  • نتیجه معامله: بحرام می افتید و دچار عذاب و زحمت طاقت فرسایی خواهید شد انجام ندهید.
  • سوره: شوری
  • آیه: 16

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره شوری آیه 16

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ


ترجمه: و آنان که در دین خدا (از حسد و عناد با رسولش) جدل و احتجاج برانگیزند پس از آنکه خلق دعوت او را پذیرفتند حجت آنها نزد خدا لغو و باطل است و بر آنها قهر و غضب و عذاب سخت خواهد بود.