استخاره سوره صافات آیه 25

جواب استخاره صفحه 447

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است مورد سوال و باز خواست قرار می گیرید ترک شود.
  • نتیجه ازدواج: اگر از جان خود سیر شده اید اقدام کنید.
  • نتیجه معامله: بد است دچار ضرر و زیان می شوید و حتی ممکن است سرمایه ی خود را از دست بدهید ترک شود.
  • سوره: صافات
  • آیه: 25

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره صافات آیه 25

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ


ترجمه: (به آنان خطاب شود که) چرا شما (در دفع عذاب) به یکدیگر نصرت نمی‌کنید؟