استخاره سوره سبا آیه ۸

جواب استخاره صفحه ۴۲۹

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است مشکلات زیادی سر راهتان قرار می گیرد و در آخر هم به آنچه می خواستید نمی رسید ترک شود که پشیمانی دارد.
  • نتیجه ازدواج: بهیچ وجه در شان شما نیستند و مشکلات بسیاری در این زندگی وجود دارد که یکی از آنها هم برای بدبختی تان کافی است حتما ترک شود.
  • نتیجه معامله: مشکلات بسیاری بوجود می آید و از کرده ی خود پشیمان می شوید ترک کنید.
  • سوره: سبا
  • آیه: 8

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره سبا آیه ۸

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ


ترجمه: آیا این مرد دانسته به خدا دروغ می‌بندد یا جنون بر این گفتارش وا می‌دارد؟ (اینها که می‌پندارید هیچ نیست) بلکه (قیامت به زودی بیاید و) آنان که به عالم آخرت ایمان نمی‌آورند (آن جا) در عذاب و (این جا) در گمراهی دور (از نجات) گرفتارند.