استخاره سوره طه آیه ۵۲

جواب استخاره صفحه ۳۱۵

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: انجام بده
  • نتیجه کلی: خوب است خدا را هیچ گاه فراموش نکنید و با توکل بخدا اقدام کنید.
  • نتیجه ازدواج: خوب است در همه حال خدا را در نظر داشته باشید حرفتان را همان اول تمام کنید تا بعدها به مشکل بر نخورید.
  • نتیجه معامله: با بر رسی همه ی جوانب اقدام کنید انشاء… سود خوبی خواهید برد.
  • سوره: طه
  • آیه: 52

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره طه آیه ۵۲

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى


ترجمه: موسی پاسخ داد که احوالشان به علم ازلی خدای من در کتاب (لوح محفوظ) ثبت است؛ هرگز از حال احدی خدای مرا خطا و فراموشی نیست.