استخاره سوره طه آیه ۱۳

جواب استخاره صفحه ۳۱۳

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره: حتما انجام بده
  • نتیجه کلی: بسیار خوب است به اهداف خود می رسید در هر حال خدا را فراموش نکنید.
  • نتیجه ازدواج: ازدواج مناسب و قرین با خوشبختی است مسائل شرعی را رعایت کنید تا خوشبخت شما دارای دوام باشد.
  • نتیجه معامله: منفعت خوبی خواهید برد مسائل شرعی را رعایت کنید.
  • سوره: طه
  • آیه: 13

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره طه آیه ۱۳

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ


ترجمه: و من تو را (به رسالت خود) برگزیدم، در این صورت به سخن وحی گوش فرا ده.