استخاره سوره هود آیه 98

جواب استخاره صفحه 233

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی:   بسیار بد است حتما ترک کنید که به مسیری خواهید افتاد که آخرش پشیمانی و ندامت است.
  • نتیجه ازدواج:   اصلا اقدام نکنید که سخت پشیمان خواهید شد و زندگی بسیار بدی در انتظارتان است.
  • نتیجه معامله:   ضرر و زیان زیادی خواهید کرد ترک کنید.
  • سوره:   هود
  • آیه:   98

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره هود آیه 98

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ


ترجمه: فرعون پیروان خود را در قیامت پیشوایی کند و آنها را (با خود) به آتش دوزخ در افکند، که بسیار بد ورودگاه و منزلگاهی است.