استخاره سوره انفال آیه 17

جواب استخاره صفحه 179

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:    انجام بده
  • نتیجه کلی:    خوب است اگر بخدا اتکا داشته باشید خداوند هم شما را یاری خواهد کرد.
  • نتیجه ازدواج:    مورد مناسبی است زندگی خوبی خواهید داشت موازین شرعی را در همه حال رعایت کنید خداوند هم شما را یاری می کند.
  • نتیجه معامله:    با توکل بخدا و رعایت موازین شرعی اقدام کنید ان شاءالله سود خوبی خواهید داشت.
  • سوره:    انفال
  • آیه:    17

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره انفال آیه 17

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ


ترجمه: (ای مؤمنان) نه شما بلکه خدا کافران را کشت و (ای رسول) چون تو تیر (یا خاک) افکندی نه تو بلکه خدا افکند (تا کافران را شکست دهد) و برای آنکه مؤمنان را به آزمونی نیکو از سوی خود بیازماید، که خدا شنوا و داناست.