اسم دختر برگرفته از قرآن

ما در این پست لیست کامل اسم دختر برگرفته از قرآن را گردآوری کرده‌ایم، اگر به اسامی قرآنی برای نامگذاری فرزند خود علاقه دارید، انتخاب‌های فراوانی در اختیار شما خواهد بود.

اسم دختر برگرفته از قرآن

اسم دخترانه قرآنی با الف

آیه: نشانه، معجزه

آلاء: نعمت‌ها

آتیه: آینده

آمنا: آمین شده

امینه: مونث امین

اعظم: به معنای بزرگتر از صفات پروردگار

اکرم: گرامی‌تر، از اسامی خداوند

اسرا: به معنای در شب سیر کردن

اسما: جمع اسم

احلام: به معنای صبوری‌ها و بردباری ها

اطهر: پاکدامن‌ترین بانو

ایمانه: منسوب به ایمان

اخلاص: پاک بودن، خلوص نیت

الفت: دوستی

انسی: مربوط به انس

اسوه: پیشوا، رهبر

ارم: دختر زیبا

اسم دخترانه قرآنی با ب

بشرا: بشارت دهنده، آورنده خبر خوب

بشری: مژده دهنده

بصیرت: آگاهی، بینایی

اسم دختر برگرفته از قرآن با ت

تسنیم: نام چشمه‌ای در بهشت

تقوا: پرهیزکاری

اسم دختر برگرفته از قرآن با ث

ثمر: ثمر، میوه

ثنا: حمد، شکر و سپاس

اسم دختر برگرفته از قرآن با ج

جمیله: زن زیبا و پسندیده

جنت: بهشت، فردوس

همچنین بخوانید: اسم دختر برگرفته از ائمه

اسم دخترانه قرآنی

اسم دخترانه قرآنی با ح

حسنا (حسنی): زن زیبا و خوب روی

حسیبا: پاک نژاد و اصیل

حور: زن زیبای بهشتی

حورا: زن بهشتی

حلیه: زینت، زیور

حرمت: احترام و ارجمندی

حدیثه: نو و تازه

حامده: سپاسگزار

حنیفه: حق، راست

حمرا: سرخ

حنان: یکی از نام‌های خداوند به معنای بسیار مهربان

اسم دختر از قرآن با خ

خضرا: آبی نیلگون

خاشعه: متواضع، فروتن و پرهیزکار

اسم دختر برگرفته از قرآن با ر

رضوان: بهشت، خشنودی

رشیده: مونث رشید، خوش قد و قامت

رویدا: کسی که آهسته راه می‌رود

ریاح: لطیف

روحا: جان و روان

رافعه: اوج دهنده

ریاح: لطیف

راکعه: دختر فروتن

اسم دخترانه قرآنی با ز

زینت: آرایش، زیور

زکیه: زن پارسا و پاک

زمزم: نام چشمه‌ای در بهشت

اسم دختر برگرفته از قرآن با س

سعیده: سعادتمند، فرخنده

سیما: چهره، ظاهر

ساجده: کسی که سجده می‌کند

ساهره: چشمه روان

سنا: روشنایی، فروغ، بلندی

سلاله: فرزند

سمین: عالی در سخن گفتن، چاق

اسم دخترانه قرآنی با ش

شفا: بهبود، تندرستی

شفق: بامداد، سحر، سپیده

شریعه: شریعت، محل برداشتن آب از رودخانه

شکورا: بسیار شکر کننده

شاکره: بسیار شکرگزار

شریفه: زن شرافتمند

اسم دختر برگرفته از قرآن با ص

صدیقه: زن بسیار راست گو، از القاب حضرت فاطمه (س)

صاحبه: مالک، هم صحبت، یا، حاکم

صائمه: زن روزه گیر، کسی که روزه می‌گیرد

صلا: نماز

صبار: صبور، کسی که صبر بسیار دارد

صادقه: زن راستگو و درستکار

صالحه: زن نیوکار

همچنین بخوانید: اسم دختر ایرانی و خارجی اصیل و شیک

اسم دختر از قرآن

اسم دختر برگرفته از قرآن با ض

ضحا: زمانی پس از بالا آمدن خورشید، آفتاب

ضحی: زمانی که آفتاب تازه بالا آمده است، خورشید

اسم دخترانه قرآنی با ط

طیبه: زن پاک، نیکو و خوشبو

طوبی: به معنی سعادت، خیر و شادی و نام درختی در بهشت است

طهورا: دختر پاک و طاهر

اسم دختر برگرفته از قرآن با ظ

ظهیره: مونث ظهیر، به معنای پشتیبان و یاور

اسم دختر برگرفته از قرآن با ع

عالیه: به معنای رفیع، شریف و سرافزار

علیا: بزرگوارتر، باارزش‌تر، بلندتر، بالاتر

عاصفه: تندباد، باد شدید و تند

علیما: دانا و علیم

عفیفه: ز پاکدامن

اسم دختر برگرفته از قرآن با ف

فائزه: زن رستگار و پیروز

فضه: نقره، نام یکی از کنیزان حضرت فاطمه (س)

فردوس: بهشت

فرح: شادمانی و سرور

فالقه: شکافنده

اسم دختر برگرفته از قرآن با ق

قمر: به معنای ماه، زن زیبا

اسم دختر برگرفته از قرآن با ک

کوثر: نام چشمه‌ای در بهشت، خیر فراوان، نیکوکار

اسم دخترانه قرآنی با ل

لقا: دیدار، چهره، صورت

لطیف: به معنای نرم و لطیف است و از القاب خداوند

همچنین بخوانید: اسم مستعار دخترانه فارسی، انگلیسی و ترکیه ای

اسم دختر برگرفته از قرآن

اسم دختر از قرآن با م

مرضیه: فرد پسندیده و خشنود

مبینا: از نام‌های پروردگار، آشکار کننده و روشن

مائده: به معنای خوردنی، نام پنجمین سوره از قرآن

محیا: زندگی و حیات

مطهره: پاک، مقدس و منزه

مولود: پدید آمده، تولد، میلاد

مبارکه: یکی از نام‌های حضرت فاطمه (س)، به معنای خجسته و خوش یمن و مبارک

مکرمه: گرامی و بزرگ داشته شده

مومنه: زنی که به خدا ایمان دارد، فرد مومن

مشکات: مکان نورانی

مطهر: فرد پاک و مقدس

منزلت: جایگاه، اعتبار و مقام

مبینه: آشکار کننده و روشن

ملائکه: فرشتگان

مدینه: نام شهر به عربی

محصیا: پاک، آمرزیده، رستگار

اسم دختر برگرفته از قرآن با ن

نارا: آتشین، به مجاز برای زیبارو به کار می‌رود

نیره: روشنایی بخش و روشن کننده

نورا: درخشان، زیبا، نورانی

نور: یکی از نام‌های خداوند، نام سوره‌ای در قرآن مجید، به معنای روشنایی

نسا: به معنای زنان و نام چهارمین سوره از قرآن مجید

نصیبه: سرنوشت، تقدیر، سهم از چیزی

ناعمه: به معنای نرم و لطیف

نصرا: به معنای یاری و مدد

نها: عقل و خرد

اسم دختر از قرآن با و

وجیه: نیکوصورت، زیبا، فرد محبوب و دارای منزلت در نزد مردم

ولا: دوستی و محبت

وفا: پایبند بودن عهد

اسم دختر برگرفته از قرآن با ه

هدی: هدایت کننده

هدیه: موهبت خدا، پیشکش، ارمغان

اسم دختر برگرفته از قرآن با ی

یسرا: آسان، گشایش، فراخی، سهولت

همچنین بخوانید: اسم مستعار عاشقانه بامزه و جذاب

سخن آخر

در این پست مجموعه‌ی کاملی از اسامی دخترانه برگرفته شده از قرآن برای علاقمندان به نام‌های مذهبی گردآوری شد. اگر شما هم ایده و نظری درباره سایر اسامی قرآنی دارید که در این لیست موجود نیست، می‌توانید آنها را در بخش نظرات اضافه کنید.


1 دیدگاه

 1. بانو

  دینا
  نادیا
  طیبه
  سوره
  اسرا
  عسل

  همه توی قرآن امده

نظر خود را بیان کنید