چشم انداز آتشفشان پاریناكوتا در پارك ملی لوكا در شیلی.

آبشار و پدیده بدیع رنگین كمان در ایسلند.

منظره جزیره های كوچك خلیج مورلكس در ساحل فینستر در برتانی در شمال غرب فرانسه.

منظره ای از پارك ملی یلووستون در ایالت واشنگتن در شمال غرب آمریكا.

ریزش گدازه های آتشفشانی به داخل آب اقیانوس در مجمع الجزایر هاوایی.

منظره جاده منتهی به شهر لاپاز پایتخت بولیوی و ابرهایی كه كوهستان آند را پوشانده اند.

شفق قطبی بر فراز تخته سنگ های مشهور كالانیش در اسكاتلند.

جاده كوهستانی در نزدیكی گیرنگر در نروژ.

دورنمای روستایی كوچك در جزیره مادهر‌ا پرتغال.

غروب خورشید در ساحل داردلی دور در دورست انگلستان.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید