پایه حقوق کارگران در سال 1402 (حداقل حقوق) چقدر میشود؟

میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1402

حداقل حقوق کارگران در سال 1402

پایه حقوق کارگران در سال 1402

طبق ماده 35 قانون کار حقوق و مزایای کارگران و کارمندان، توسط شورای عالی کار پیشنهاد شده و سپس توسط وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب خواهد رسید. شایان ذکر می باشد؛ شورای عالی کار بایستی حداقل حقوق 1402 کارگران را با در نظر گرفتن درصد تورم  که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد؛ مشخص کند. تعیین حداقل دستمزد سال 1402 باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده به طور متوسط تامین گشته و تحت پوشش قرار گیرد.

از آنجا که معمولا در پایان هر سال دغدغه بسیاری از افراد شاغل تعیین و تصویب حداقل حقوق سال بعد می باشد؛ بر آن شدیم تا به بررسی پاسخ سوالات احتمالی شما عزیزان نظیر پایه حقوق کارگران در سال 1402 (حداقل حقوق) چقدر میشود؟ میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1402 بپردازیم. بسیار مفتخریم در این مطلب از آلامتو همراه ما هستید.

پایه حقوق کارگران در سال 1402 (حداقل حقوق) چقدر میشود؟

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران و کارمندان در سال 1402 به میزان 20 درصد افزایش یافته و از 4,179,750 به 5,017,500 تومان افزایش یافته است. دستمزد روزانه نیز از 139,325 به 167,190 افزایش یافته است.

ردیفشرح14011402درصد افزایش
1حداقل دستمزد روزانه1,393,2501,671,90020
2حداقل دستمزد ماهیانه41,797,50050,157,00020
3حق مسکن ماهیانه6,500,0007,800,00020
4حق بن نقدی8,500,00010,200,00020
5حق اولاد4,179,75050,157,00020
6حق سنوات ماهیانه2,100,0002,520,00020
7مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار56,797,50068,157,00020
8مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند63,077,2507,569,270020
9مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند6,7257,0008,070,840020
10مجموعه دریافتی افراد متاهل64,331,1757,719,741020

 

میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1402

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال 1402 با در نظر گرفتن میزان نرخ تورم 20 درصد نسبت به سال 1401 خواهد بود. بنابراین با توجه به حداقل حقوق در سال 1401 که مقدار 41,797,500 بود به میزان 8,359,500 ریال افزایش یافته و به 50,157,000 رسیده است. چنانچه بخواهیم دستمزد روزانه را محاسبه نماییم؛ دستمزد روزانه یک کارگر از مبلغ 1,393,250 ریال به مبلغ 1,671,900 ریال افزایش یافته است.

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1402

مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، مقدار حقوق بازنشستگان 20 درصد نسبت به سال 1401 افزایش یافته است. با توجه به حداقل حقوق بازنشستگان که در سال 1401 مبلغ 50,000,000 ریال تصویب شده بود؛ با 20 درصد افزایش، حقوق بازنشستکان میزان 10,000,000 ریال افزایش داشته و حداقل حقوق بازنشستگان 60,000,000 ریال خواهد بود.

افزایش حقوق شامل چه کسانی می‌شود؟

طبق قانون، کلیه افراد مستخدم در سازمان ها و شرکت هایی که دارای مجوز بوده و فعالیت آنها مطابق با قانون کار است؛ مشمول بوده و افزایش حقوق تعیین شده از سوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شامل آنها خواهد شد. این لایحه برای سازمان هایی نظیر نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، دستگاه‌های اجرایی، وزارت اطلاعات، کارکنان کشوری و لشگری ، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین، کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و والدین شهدا صدق خواهد کرد.

پایه حقوق کارگران در سال 1402

معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال 1402

طبق قانون سقف مالیاتی و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال 1402 مبلغ 70,000,000 ریال ماهیانه و مبلغ 840,000,000 ریال سالیانه عنوان شده است. چنانچه فردی پایین تر از 70,000,000 ریال درآمد ماهیانه داشته باشد معاف از مالیات و برای افرادی که بین 70,000,000 الی 140,000,000 ریال درآمد داشته باشند؛ به میزان 10 درصد از دریافتی خود مشمول مالیات می گردند.

برای اشخاص حقیقی که بین 140,000,000 ریال تا 230,000,000 ریال درآمد داشته باشند؛ به میزان 15 درصد از دریافتی خود مشمول مالیات می گردند.

و اشخاص حقیقی که بین 230,000,000 ریال تا 340,000,000 ریال درآمد داشته باشند؛ به میزان 20 درصد از دریافتی خود مشمول مالیات می گردند.

و همچنین در اشخاصی که بیش از 340,000,000 میلیون ریال درآمد داشته باشند؛ به میزان 30 درصد از دریافتی خود مشمول مالیات خواهند شد.


نظر خود را بیان کنید